Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Inwestycje arrow Grzech nie skorzystać

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Grzech nie skorzystać Drukuj
28.10.2008

zozmale.jpg

W gminie Kowalewo Pomorskie kończy się właśnie realizacja projektu„Likwidacja barier architektonicznych w obiektach Samodzielnego Publicznego ZakładuOpieki Zdrowotnej w Kowalewie Pomorskim oraz w Wielkim Rychnowie".

 

Za łączną kwotę 82.666zł, gdzie 57.804zł wyłożył PFRON, wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych, wymianę drzwi wewnętrznych, likwidację progów, licowanie płytkami ścian w gabinetach lekarskich oraz malowanie pomieszczeń w przychodni w Kowalewie oraz w Wielkim Rychnowie. Prace wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. Z o.o. zostaną zakończone w październiku br.

Przypomnijmy, że Samorząd Gminy sierpniową uchwałą Rady Miejskiej przystąpił do przekształcenia publicznego ośrodka zdrowia w prywatną placówkę. Już powołano likwidatora oraz komisję przetargową, która wyłoni podmiot, który przejmie dotychczasową podstawową opiekę zdrowotną. W XI br. wybrana zostanie firma, której gmina wydzierżawi obiekt z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych.

Pomimo zmiany formy prawnej tej placówki nie wahaliśmy się ani chwili, gdy pojawiła się możliwość otrzymania środków z PFRON. - podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski. - cała dotacja została przeznaczona na dostosowanie budynków do standardów wymaganych przez NFZ. Spowoduje to wzrost atrakcyjności oraz wartości finansowej obiektu, którego gmina nie planuje sprzedać.

 

W dniu 31.10.08. dokonano odbioru inwestycji. 

 zoz1.jpg zoz3.jpg 
 zoz2.jpg  

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!