Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Inwestycje arrow Grzech nie skorzystać

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Grzech nie skorzystać Drukuj
28.10.2008

zozmale.jpg

W gminie Kowalewo Pomorskie kończy się właśnie realizacja projektu„Likwidacja barier architektonicznych w obiektach Samodzielnego Publicznego ZakładuOpieki Zdrowotnej w Kowalewie Pomorskim oraz w Wielkim Rychnowie".

 

Za łączną kwotę 82.666zł, gdzie 57.804zł wyłożył PFRON, wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych, wymianę drzwi wewnętrznych, likwidację progów, licowanie płytkami ścian w gabinetach lekarskich oraz malowanie pomieszczeń w przychodni w Kowalewie oraz w Wielkim Rychnowie. Prace wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. Z o.o. zostaną zakończone w październiku br.

Przypomnijmy, że Samorząd Gminy sierpniową uchwałą Rady Miejskiej przystąpił do przekształcenia publicznego ośrodka zdrowia w prywatną placówkę. Już powołano likwidatora oraz komisję przetargową, która wyłoni podmiot, który przejmie dotychczasową podstawową opiekę zdrowotną. W XI br. wybrana zostanie firma, której gmina wydzierżawi obiekt z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych.

Pomimo zmiany formy prawnej tej placówki nie wahaliśmy się ani chwili, gdy pojawiła się możliwość otrzymania środków z PFRON. - podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski. - cała dotacja została przeznaczona na dostosowanie budynków do standardów wymaganych przez NFZ. Spowoduje to wzrost atrakcyjności oraz wartości finansowej obiektu, którego gmina nie planuje sprzedać.

 

W dniu 31.10.08. dokonano odbioru inwestycji. 

 zoz1.jpg zoz3.jpg 
 zoz2.jpg  

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!