Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sprzątajmy po swoich czworonogach!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sprzątajmy po swoich czworonogach! Drukuj
Wpisał: Renata Siwiec   
09.01.2018

posprzposwczworon_00_090118.jpgW związku z napływającymi do tutejszego Urzędu sygnałami w sprawie pozostawiania licznych odchodów zwierzęcych informujemy, iż na terenie miasta ustawionych jest 8 oznakowanych żółtych koszy ulicznych na psie odchody - na ul. Wąskiej, Placu 700 -lecia, Szkolnej, Fosie Jagiellońskiej, Szpitalnej, Kościuszki (k. parkingu i przy bloku RTBS) oraz na ul. Odrodzenia (przy oś. Kochanowskiego).

W dwóch kioskach RUCH-u usytuowanych na Placu 700-lecia i w Urzędzie Miejskim (Referat GKiM - biuro nr 7) dostępne są nieodpłatnie specjalne zestawy higieniczne do sprzątania po swoich psach.

Serdecznie dziękujemy właścicielom i sprzedawcom w/w kiosków RUCH-u za bezinteresowną pomoc w dystrybucji zestawów higienicznych. Świadczone przez nich nieodpłatnie usługi pozwalają wszystkim mieszkańcom na dogodny dostęp do zestawów.

Tą drogą apelujemy ponownie do wszystkich mieszkańców - sprzątajmy po naszych pupilach, oraz zwracajmy uwagę tym, którzy o tym zapominają. To tak niewiele, jednak gdy zaczniemy to zauważać i reagować, nasze miasto zyska na estetyce. Zwracamy się również z prośbą, aby do koszy przeznaczonych na psie odchody nie wrzucać innego rodzaju śmieci!

Musimy pamiętać, że chodniki, place i skwery to miejsca publiczne i korzystamy z nich wszyscy. Najwyższa pora, aby opiekunowie zwierząt zrozumieli, że ich zaniedbania stanowią przykrą uciążliwość dla innych. Informujemy, iż za niewywiązywanie się właścicieli i opiekunów czworonogów z ciążącego na nich obowiązku grozi kara grzywny. Trzeba jednak podkreślić, iż są mieszkańcy, którzy sprzątają po swoich psach. Takie postawy powinny stać się przykładem do naśladowania dla pozostałych właścicieli zwierząt.

Pamiętajmy, że żadne inicjatywy, apele czy akcje nie przyniosą efektu dopóki w naszej świadomości nie zrodzi się wspólna odpowiedzialność za czystość i porządek.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!