Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow LKS Promień arrow Apel do kibiców i sympatyków LKS "PROMIEŃ"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Apel do kibiców i sympatyków LKS "Promień" Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
31.01.2018

lks_promien_000_2017.jpgUprzejmie informujemy, że na przełomie marca/kwietnia 2018 r. planowane jest odbycie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Ludowego Klubu Sportowego „Promień".

Aby wspólny wysiłek i praca przynosiły jak najlepsze rezultaty, należy uaktualnić listę dotychczasowych członków LKS, a także podjąć działania, aby pozyskać nowych, aktywnych sympatyków naszego Klubu.

Swój apel kierujemy głównie do ludzi młodych, gdzie aktywność sportowa w sposób skuteczny może przeciwstawić się grożącym patologiom. Zdrowy tryb życia, interesujące zagospodarowanie czasu wolnego oraz współuczestnictwo w życiu naszej gminy, to korzyści, jakie sport może przynieść młodemu człowiekowi.

W tym celu osoby, które chcą wspierać i czynnie uczestniczyć w działalności „Promienia", a do tej pory nie były związane z Klubem, winny uregulować składkę członkowską za pierwsze półrocze 2018 r., która wynosi 30 zł.

Wnosząc w/wym. składkę weźmiesz udział w Walnym Zgromadzeniu Klubu, podczas którego będziesz miał możliwość dokonania oceny ustępującego Zarządu, uczestniczyć w procesie wyboru władz i decydować o kierunkach rozwoju Klubu na kolejne lata.

Aby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Klubu należy w/wym. składkę wnieść ostatecznie w terminie do dnia 15 marca 2018 r.

Składki członkowskie można regulować u p. Genowefy Folchmann - Głównego Księgowego LKS, w każdy poniedziałek w godz. 19.00-20.00 w biurze Ludowego Klubu Sportowego „Promień" ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim lub w innym terminie, po uzgodnieniu telefonicznym.

Nr telefonu do Gł. Księgowego 605 386 993.

Wyrażamy nadzieję, że zechcecie Państwo wesprzeć nas w działaniach i włączycie się do pracy na rzecz naszego klubu sportowego.

Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski

Viceprezes LKS „PROMIEŃ"
Stanisław Krauzewicz

(zamieszczono: 18.01.2018r.)


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!