Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow 70 osób podjęło pracę

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

70 osób podjęło pracę Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
06.02.2018
70osobpodjeloprace060218_00.jpgW ramach programu prac społecznie- użytecznych 70 osób w gminie Kowalewo Pomorskie podjęło pracę w jednostkach samorządowych. W okresie od 1 lutego br. do 31 stycznia 2019r. będzie mogło wykazać się swoimi umiejętnościami i dać poznać pracodawcy.

W dniu 5 lutego z nowymi pracownikami spotkał się główny płatnik, czyli burmistrz Andrzej Grabowski oraz kierownicy jednostek, w których będą pracować: urzędu, placówek oświatowych, opieki społecznej i domu kultury. Łącznie jest to 10 placówek.

Zabierając głos na spotkaniu Burmistrz Andrzej Grabowski zachęcał do wykazania się w nowej pracy. Zapewniał, że obowiązywać ich będą wszystkie wymogi jakie stawia pracodawca, czyli przede wszystkim dyscyplina pracy (punktualność, przestrzeganie prawa) i służebność społeczeństwu.

Pracując w jednostkach podległych samorządowi gminy będziecie Państwo mieli bliski kontakt z interesantami. Jest to bardzo zobowiązujące. Mam nadzieje, że nie zawiedziecie państwo pokładanych nadziei. W stosunku do 2 osób, które nie przybyły na dzisiejsze spotkanie, a nie będą miały wiarygodnego usprawiedliwienia, już wyciągnięte zostaną odpowiednie konsekwencje, a na miejsce tych osób wejdą kolejne z listy rezerwowej - podkreślał burmistrz.

Program PSU jest w 60% dofinansowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Nasza gmina skorzystała ze 100% puli środków o jakie mogliśmy się ubiegać. Z prac społecznie użytecznych mogą korzystać osoby bezrobotne zarejestrowany w PUP i korzystające z opieki społecznej. Pracownik tygodniowo musi przepracować 10 godzin. Koszt 1 godziny wynosi 8,10zł. na rękę. Jest to identyczna kwota jaką otrzymują osoby o najniższej krajowej czyli 13zł. brutto. Kwota ta nie jest wliczana do dochodu obliczanego na potrzeby pomocy społecznej, a jedynie do dodatku mieszkaniowego. Porzucenie pracy wiąże się z utratą świadczeń socjalnych z opieki społecznej jak i świadczeń z PUP (ubezpieczenie) na okres 9 miesięcy. Jedyną formą rezygnacji bez negatywnych skutków jest podjęcie zatrudnienia na innej formie umowy.
 70osobpodjeloprace060218_01.jpg
 70osobpodjeloprace060218_02.jpg
 70osobpodjeloprace060218_03.jpg
 70osobpodjeloprace060218_04.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!