Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zebrania druhów ochotników

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zebrania druhów ochotników Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.02.2018

zebraniaosp_lipienica_070218_00.jpgZwyczajowo pierwszy kwartał roku to czas zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. W gminie Kowalewo Pomorskie działa ich 12, z czego dwie (Kowalewo i Wielkie Rychnowo) działają w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. W 2017r. odbyło się kilka poważnych uroczystości, m.in. Święto Floriana i Zawody Sportowo- Pożarnicze, III Zawody Strzeleckie Strażaków. Nie zapomniano o odtwarzaniu majątku strażackiego i doposażeniu. Strażacy obstawiali imprezy gminne, m.in. rajd rowerowy, dożynki, wyścigi kolarskie.

Za nami bardzo aktywny rok. Jednostki świętowały jubileusze: OSP Mariany 50-lecie istnienia, a OSP Pluskowęsy 65-lecie. OSP Pluskowęsy zajęły I miejsce w zawodach powiatowych. Nasi reprezentanci uczestniczyli w zjeździe wojewódzkim i krajowym OSP. Dzięki wsparciu samorządu gminy dwie jednostki powiększyły swój stan liczebnościowy wozów strażackich: OSP Kowalewo (nowy) i OSP Sierakowo (używany). Jednak strażacy to przede wszystkim działania ratowniczo-pożarnicze. Te najważniejsze to pożar mieszkańca Borówna, wypadek na przejeździe kolejowym w Wielkim Rychnowie. W tym miejscu bardzo dziękuję również radom sołeckim, za przekazywane z budżetów wiejskich środki na codzienne funkcjonowanie lokalnych jednostek- informuje druh prezes Zarządu MG OSP burmistrz Andrzej Grabowski- przed nami również aktywny rok. Jednostka OSP Kowalewo planuje piękny jubileusz. Samorząd planuje modernizację świetlic w których druhowie się spotykają m.in. w Marianach, Srebrnikach i w Chełmońcu.

O WSZYSTKICH ZEBRANIACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO

Jako pierwsi sprawozdanie za rok 2017 złożyła w dniu 3 lutego jednostka OSP Lipienica. Jednostka liczy 34 druhów w tym 8 druhenek. W minionym roku jednostka zajęła I miejsce na gminnych zawodach pożarniczych, zaś drużyna żeńska I miejsce na zawodach powiatowych. Jednostka ściśle współpracuje z radą sołecką organizując imprezy i dbając o świetlicę wiejską.

W bieżącym roku jednostka planuje zawieszenie na obiekcie nowej tablicy z nazwą OSP Lipienica.

Samorząd gminy w zebraniu reprezentowała dh Agnieszka Szewczyk i radny Michał Klafczyński, a państwową straż pożarną st. kpt. inż. Piotr Kubacki.

 zebraniaosp_lipienica_070218_01.jpg
 zebraniaosp_lipienica_070218_02.jpg
 zebraniaosp_lipienica_070218_03.jpg
 zebraniaosp_lipienica_070218_04.jpg

W dniu 16 lutego w jednostce OSP Kowalewo Pomorskie podsumowano miniony rok i zaplanowano obecny. Jednostka jako jedna z dwóch w gminie należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, a co się z tym wiąże musi być w pełni dyspozycyjna i w razie zagrożenia działać jak zawodowa straż. Liczy sobie 33 druhów. W minionym roku doszło 6.  W czasie zebrania nie zapomniano o przyjaciołach straży. Z zaproszenia skorzystali: Prezes Zarządu MG OSP burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, wiceprezes Karolina Kowalska, przedstawiciel PSP Zbigniew Gwarek, sołtysi: Adam Arbart z Kowalewa, Jan Trzciński z Zapluskowęs i Kazimierz Kropkowski z Szychowa. Podsumowując miniony rok prezes Janusz Kalinowski podziękował druhom za pomoc w organizacji uroczystości wprowadzenia nowego samochodu i przy pracach porządkowych. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z samorządem, która zaowocowała nowymi drzwiami garażowymi, wymianą okien oraz ociepleniem remizy i ułożeniem nowej elewacji. W imieniu druhów złożył podziękowania burmistrzowi miasta. W minionym roku do jednostki trafił nowy samochód marki IVECO o wartości 700tys.zł. Jednostka zajęła III miejsce na zawodach pożarniczych i V na zawodach strzeleckich. Jednostka w tym roku planuje zorganizowanie jubileuszu 135-lecia jednostki. Komitet organizacyjny już się tworzy.

Zabierając głos prezes Zarządu MG burmistrz Andrzej Grabowski pogratulował reaktywacji jednostki, zgody jaka w niej zapanowała i chęci do działania. Po wielu trudnych latach OSP Kowalewo zaczyna prężnie się rozwijać. Podziękował za przybycie byłemu prezesowi Bernardowi Łabich i nowym, młodym druhom za wstąpienie i chęć niesienia pomocy innym.

1_kowalewo.jpg
 2_kowalewo.jpg
 3_kowalewo.jpg
 4_kowalewo.jpg
 5_kowalewo.jpg

W dniu 16.02.2018 r. zebranie odbyło się w jednostce OSP Srebrniki. Liczy ona 21 druhów (w minionym roku pozyskano 3 nowych członków). W zebraniu uczestniczyli także druh Piotr Strzelecki - Wiceprezes Zarządu Oddz. MG Zw. OSP w Kowalewie Pom., Danuta Wojciechowska - sołtys sołectwa Srebrniki oraz Ilona Rybicka- zastępca burmistrza. Uczestnicy chwilą ciszy uczcili pamięć  byłego prezesa  śp. Józefa Działdowskiego. W roku 2017 jednostka zajęła V miejsce na zawodach sportowo-pożarniczych i VI w strzelaniu. Prezes jednostki Jerzy Behrendt podziękował druhom za pomoc przy akcjach porządkowych. W dyskusji druhowie zaplanowali pozyskanie nowszego pojazdu strażackiego.  

 srebrni_01.jpg
 srebrni_02.jpg
 srebrni_03.jpg

OSP Chełmoniec na swoim zebraniu sprawozdawczym w dniu 17 lutego br. pochwaliło się zajęciem I miejsca w zawodach strzeleckich strażaków. Prezes Jan Fiedorek poinformował o pracach realizowanych przez strażaków w minionym roku. Jednostka aktywnie włączyła się w przygotowania do ubiegłorocznych Dożynek Gminnych, które odbywały się w ich parafii. Z przypisanych zadań wywiązała się wzorowo. Dokonano również prac naprawczych w pojeździe strażackim. Na zebraniu przegłosowano zmianę na stanowisku skarbnika. Samorząd gminy w zebraniu reprezentowali: Zastępca Burmistrza Ilona Rybicka i radny Michał Klafczyński. Samorząd gminy w planach powziął pozyskanie środków unijnych na kolejne prace remontowo- modernizacyjne w świetlicy wiejskiej, gdzie swoją siedzibę ma jednostka. Wniosek na dofinansowanie procedowany będzie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dolina Drwęcy.

 chelmonie_01.jpg
 chelmonie_02.jpg
 chelmonie_03.jpg

Jednostka OSP Kiełpiny odbyła swoje zebranie 17 lutego. Liczy ona 38 członków, w tym 8  osobową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Chłopców. Z zaproszenia prezesa Ryszarda Świętalskiego skorzystał cały zarząd Miejsko-Gminny OSP w osobach: prezes burmistrz Andrzej Grabowski i wiceprezesi: dh Jerzy Behrendt (OSP Srebrniki), dh Piotr Strzelecki (OSP Wielkie Rychnowo), dh Karolina Kowalska oraz przedstawiciel PSP Zbigniew Gwarek. W minionym roku jednostka doposażyła się w nowe mundury oraz zajęła VII miejsce na zawodach p.poż i VII na zawodach strzeleckich. Jednostka bardzo angażuje się w życie kulturalne wsi, współpracuje z radą sołecka, paniami z KGW oraz parafią. Strażacy z Kiełpin otrzymali w ubiegłym roku od strażaków z Pluskowęs ich samochód marki Żuk. Swój stary pojazd przekazali do OSP Rychnowo jako eksponat muzealny. W obecnym jednostka planuje zakup pompy pływającej lub szlamowej. Najpierw wspólnie z sąsiadami (OSP Wielkie Rychnowo, i OSP Srebrniki) wypróbują jaki typ pompy będzie bardziej odpowiedni na ich potrzeby. Jednostka planuje zorganizowanie dla swoich druhów III już zawodów strzeleckich.

1_kielpiny.jpg
 2_kielpiny.jpg
 3_kielpiny.jpg
 kielpiny_04.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!