Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Narada z sołtysami

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Narada z sołtysami Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
12.03.2018

naradazsoltysami120318_00.jpgW dniu 9 marca br., na corocznym spotkaniu sołtysi z gminy Kowalewo Pomorskie podsumowali rok. Na zaproszenie Burmistrza Miasta w spotkaniu oprócz sołtysów wzięli udział również kierownicy poszczególnych referatów, prezydium i przewodniczący wszystkich komisji rady miejskiej oraz zaproszeni goście m.in.

radny wojewódzki Piotr Kwiatkowski, starosta golubski Andrzej Okruciński, dyrektor Zarządu Dróg Mariusz Trojanowski, kierownik MGOPS Zyta Szymańska, dyrektor MGOK Barbara Niewidział, prezes ZGKiM Barbara Stosio, prezes BS Zbigniew Krasicki, przewodniczący Gm. Spółki Wodnej Piotr Strzelecki oraz kierownik posterunku policji Grzegorz Motycki.

Spotkanie przebiegało w miłej i świątecznej atmosferze. Każdy z rozmówców składał życzenia z okazji Dnia Kobiet (08.03), Dnia Mężczyzny (10.03) oraz Dnia Sołtysa (11.03).

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał jak ważna i odpowiedzialna jest funkcja sołtysa. Musi znać wszystkie problemy, umieć rozmawiać z mieszkańcami, a przede wszystkim przekazywać zdobytą na spotkaniach i zebraniach wiedzę. Zachęcał do poczynienia wszelkich kroków, aby zwiększyć frekwencję na zebraniach wiejskich. Jest to najlepsze miejsce, aby przekazać najważniejsze informacje. Podsumowując miniony rok Burmistrz poinformował o najważniejszych inwestycjach 2017r. w zakresie infrastruktury drogowej, ekologii i kultury. Przedstawił plany na rok 2018. Na dłużej zatrzymał się przy budowie drogi rowerowej Kiełbasin- Sierakowo omawiając protest kilku rolników którzy kategorycznie zażądali odstąpienia od budowy ścieżki

W części roboczej poruszono szereg istotnych tematów, z którymi na co dzień sołtysi się spotykają m.in. finanse sołeckie, modernizacje dróg gminnych, odpady, utylizacja azbestu, bezdomne psy itp.

Radny wojewódzki Piotr Kwiatkowski omówił stan realizacji modernizacji drogo wojewódzkiej Kowalewo- Golub Dobrzyń.

Sekretarz Gminy Ewa Bąk omówiła realizację wniosków z zebrań wiejskich. Żaden przyjęty na zebraniu wniosek nie zginie.

Skarbnik Gminy Maria Kiżewska podsumowała realizację ustawowego funduszu sołeckiego na poszczególnych zadaniach: utrzymanie dróg, integracja, utrzymanie obiektów wiejskich. Podkreślała konieczność stosowania ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o finansach.

Kier. Ref. Ochrony Środowiska Edyta Jasińska poinformowała o programach ekologicznych realizowanych przez samorząd: EKOPIEC, utylizacja azdbestu, zadrzewianie. Zachęcał do zgłaszania strat w rolnictwie po niesprzyjające zimie. Poinformowała o zmniejszeniu przez WFOŚiGW dofinansowania do utylizacji azbestu. Już w tym roku w gminie Kowalewo samorząd dokłada 20%, a właściciel 10%. Jest to najkorzystniejsza oferta w powiecie. Możemy się spodziewać, że z roku na rok właściciele będą musieli dopłacać coraz większe kwoty.

Kier. Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Paulina Wiśniewska mówiła o zasadach dofinansowania remontu dróg, oraz o zasadach prowadzeniach prac remontowych. Zaapelowała o pomoc w dbaniu o kamienie graniczne, zgłaszanie awarii oświetlenia solarnego. Przypomniała o zasadach odbioru odpadów wielkogabarytowych, popiołu i odpadów poremontowych.

Kier. Referatu Techniczno- Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami Bożena Rymanowska omówiła temat nadawania numerów posesjom.

Najwięcej wniosków było do instytucji zewnętrznych. Do starostwa wnioskowano o modernizację dróg powiatowych i budowę chodników, a do policji o częstsze patrolowanie newralgicznych obszarów.

Starosta Andrzej Okruciński zaapelował o cierpliwość w temacie poprawy jakości dróg powiatowych. Instytucja ta zawiaduje ponad 170km. dróg. W dwóch poprzednich kadencjach (8 lat) wyremontowano 70km. Przez ostatnie trzy lata obecny zarząd przekroczył tę liczbę.

Kierownik Posterunku Grzegorz Motycki zachęcał do zapraszania dzielnicowych na zebrania sołeckie. Podziękował za współpracę.

Prezes spółki ZGKiM zachęcała do skorzystania z szerokiej oferty swojego zakładu, kierownik Centrum Rekreacji i Sportu zapraszała na obiekty sportowe, natomiast kierownik opieki społecznej i dyrektor domu kultury dziękowali za współpracę.

Radni zapewniali o poparciu dla działań potrzebnych w sołectwach i chęci współpracy. W imieniu sołtysów p. Katarzyna Jaguś podziękowała pracownikom urzędu, którzy pełnią funkcje opiekunów sołectw za bardzo dobrą współpracę.

naradazsoltysami120318_01.jpg
 naradazsoltysami120318_02.jpg
 naradazsoltysami120318_03.jpg
 naradazsoltysami120318_05.jpg
 naradazsoltysami120318_06.jpg
 naradazsoltysami120318_07.jpg
 naradazsoltysami120318_08.jpg
 naradazsoltysami120318_09.jpg
 naradazsoltysami120318_10.jpg
 naradazsoltysami120318_11.jpg
 naradazsoltysami120318_12.jpg
 naradazsoltysami120318_13.jpg
 naradazsoltysami120318_14.jpg
 naradazsoltysami120318_15.jpg
 naradazsoltysami120318_16.jpg
 naradazsoltysami120318_17.jpg
 naradazsoltysami120318_18.jpg
 naradazsoltysami120318_19.jpg
 naradazsoltysami120318_20.jpg
 naradazsoltysami120318_04.jpg
 naradazsoltysami120318_21.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!