Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2018 |
Zyta Szymańska

Przemoc w rodzinie – to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkom rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Osobą dotkniętą przemocą może być każdy z członków rodziny- współmałżonkowie, dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne.

Sprawdź, czy doznajesz przemocy w rodzinie?

Czy zdarza Ci się, że ktoś bliski:

 • popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
 • nie pozwala widywać się z przyjaciółmi i rodziną?
 • grozi, że Cię zabije lub zrani?
 • zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić?
 • niszczy Twoją własność?

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

Zapamiętaj:

Nic nie usprawiedliwia przemocy!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia osób bliskich, to przestępstwo ścigane przepisami kodeksu karnego.

Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy.

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim.

Od 2011 r. działa w Gminie Kowalewo Pomorskie Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujące osoby:

 1. Zyta Szymańska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalewie Pomorskim,

 2. Barbara Wasilewska – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim,

 3. Beata Życińska – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim,

 4. Iwona Skonieczna – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim,

 5. Agnieszka Szafran – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim,

 6. Dorota Witkowska – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim,

 7. Katarzyna Wojtczak – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach,

 8. Aneta Cziczak – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie,

 9. Kinga Szczepanowska Latuszek – Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące,

 10. Grzegorz Motycki – Komenda Powiatowa Policji w Golubiu Dobrzyniu,

 11. Małgorzata Grabowska – NZOZ „ESKULAP” w Kowalewie Pomorskim,

 12. Bartosz Wieczorek – Prokuratura Rejonowa w Golubiu Dobrzyniu

 13. Iwona Arciszewska – Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim,

 14. Maciej Stefański – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Golubiu Dobrzyniu.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach,
 • udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Sprawy organizacyjno techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, tel. (56) 684 11 30 , tel. kom. 605 613 274.

Gdzie szukać pomocy :

 • Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 3, tel (56) 6841 130 lub (56) 68428 73, tel. kom. 605 613 274, godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, w godzinach od 700 do 1500, wtorek od 700 do 1600 , w piątek od 700 do 1400.
 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom., ul. Św. Mikołaja 5 telefon - (56) 684 11 30, tel. kom. 601 839 676, godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 700 do 1500, wtorek od 700 do 1600, piątek od 700 do 1400.
 • Komenda Powiatowa Policji w Golubiu Dobrzyniu, ul. J. Piłsudskiego19, tel. 47 754 92 00, 47 754 92 21, kom. 514 970 576.
 • Posterunek Policji w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 6 - tel. 47 754 91 10, 47 754 91 14, tel. kom. Dzielnicowych: 602 661 927.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5 , poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 700do 1500, wtorek od 700 do 1600, piątek od 700 do 1400 telefon - (56) 684 11 30, tel. kom. 601 839 676.
 • Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin w Kowalewie Pom., ul. Św. Mikołaja 5. Dyżury: terapeuta do spraw uzależnień w każdy poniedziałek w godz. od 800 do 1300 telefon - (56) 684 11 30, tel. kom. 601 839 676.
 • Służba zdrowia w Kowalewie Pom. - NZOZ „PRO VITA” w Kowalewie Pom., ul. 1-go Stycznia 16 tel. 56 6841 399, NZOZ ”ESKULAP” w Kowalewie Pom., ul. Plac Wolności 3a, tel. 56 684 10 20 czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800.
 • Poradnia Terapii i Uzależnienia od Alkoholu w Golubiu Dobrzyniu, ul. Dr.J.G. Koppa 1A, tel. (56) 683 22 91 wew. 152, 576 356 644 czynna: od poniedziałku do piątku.
 • Prokuratura Rejonowa w Golubiu Dobrzyniu, ul. Plac 1000- lecia 25 C ,tel. (56) 683 23 77. Interesanci przyjmowani są w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach od 700 do 1500.
 • Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu II Wydział Karny , ul. Kościelna 23/25 tel. 56 6823511 godziny urzędowania: poniedziałek od 715 do 1800, od wtorku do piątku od 715 do1515.
 • Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich , ul. Kościelna 23/25 tel. 56 682 35 05 , godziny urzędowania: poniedziałek od 715 do 1800, od wtorku do piątku od 715 do 1515.
 • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Golubiu Dobrzyniu, ul. Kościelna 23/25 tel. 56 682 35 50, godziny urzędowania: od poniedziałkudo piątku od 715 do 1515.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu Dobrzyniu, ul. Dr J. G. Koppa 1, tel. 56 683 54 76 , godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Golubiu Dobrzyniu, ul. Dr. J.G. Koppa 1E, tel. 56 683 22 91.
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Golubiu Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 11, tel. 56 683 26 63, sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530. W związku ze stanem epidemii, udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wykonywania innych zadań statutowych, w tym terapii, wykonywane jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W celu zgłoszenia problemu lub uzyskania porady/konsultacji należy zadzwonić pod numer telefonu Poradni lub kontaktować się z osobami prowadzącymi terapie.
 • Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy Departament Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej Curie 73 , tel. (56) 659 13 99 godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 730 do 1530.
 • Kujawsko- Pomorska „ Niebieska-Linia" telefon bezpłatny - 800-154-030 czynna codziennie od 1700 do 2200.

 

Nazwy Instytucji i organizacji z których pomocy możesz korzystać i się do nich zwrócić:

 • Ośrodki pomocy społecznej - pomogą Ci w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.

 • Powiatowe centra pomocy rodzinie - pomogą Ci w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających tym zakresie w Twojej miejscowości.

 • Ośrodki interwencji kryzysowej - zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzini , gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

 • Ośrodki wsparcia - zapewniają schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.

 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - zapewniają bezpłatne schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie oraz udzielą Ci specjalistycznej pomocy - w tym pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

 • Prokuratura, Policja - możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się, popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej .

 • Sąd rodzinny i opiekuńczy - możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.

 • Ochrona zdrowia - możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich.

 • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych - jeśli przemocy w twoim domu towarzyszy alkohol, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inna pomoc związana z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Ważne telefony:

 • 997 – Policja lub 112

 • 800 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie Ofiar Przemocy w Rodzinie- „Niebieska Linia"

 • 800-154-030 (tel. bezpłatny) Kujawsko - Pomorska „ Niebieska-Linia" czynna codziennie od 1700 do 2200