Zarządzanie kryzysowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Ogólne zasady postępowania w czasie zagrożeń

Ogólne zasady postępowania w czasie zagrożeń

18 lipca 2023 |
Izabela Wasilewska

1. Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia:

  1. przygotuj dom/mieszkanie na zagrożenia charakterystyczne dla obszaru, w którym mieszkasz;

  2. ubezpiecz swoje mienie (m.in. dom/mieszkanie, samochód, sprzęty) od skutków zagrożeń;

  3. przygotuj latarki wraz z zapasem baterii oraz świece z zapałkami;

  4. omów z pozostałymi domownikami zasady postępowania w przypadku wystąpienia poszczególnych zagrożeń.

Przejdź do - Aplikacja „SCHRONY”

Aplikacja „SCHRONY”

11 kwietnia 2023 |
Izabela Wasilewska

W odpowiedzi na liczne zapytania w sprawie poszukiwania przez polskich obywateli ewentualnego schronienia w sytuacji zagrożenia, Państwowa Straż Pożarna uruchomiła specjalną aplikację z adresami schronów.

Przejdź do - Obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania

Obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania

22 lutego 2023 |
Izabela Wasilewska

W związku z coraz częściej obserwowanymi niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie całej Polski przypominam, iż zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) obowiązkiem właściciela bądź zarządcy obiektu budowlanego jest zapewnienie, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu

Przejdź do - ZGROMADZENIA PUBLICZNE

ZGROMADZENIA PUBLICZNE

4 stycznia 2023 |
Izabela Wasilewska

1. DEFINICJE

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Przejdź do - Profilaktyka jodowa

Profilaktyka jodowa

4 listopada 2022 |
Izabela Wasilewska

W dniu 4 października br. do Gminnego Magazynu Obrony Cywilnej zostały dostarczone tabletki jodku potasu. Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Przejdź do - Alarmowanie i ostrzeganie

Alarmowanie i ostrzeganie

20 września 2022 |
Izabela Wasilewska

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję. W gminie Kowalewo Pomorskie wykorzystywany jest również system informowania mieszkańców za pośrednictwem wiadomości tekstowych (SMS).