Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Raport z konsultacji społecznych - „Planowanie z mieszkańcami"

Raport z konsultacji społecznych - „Planowanie z mieszkańcami"

28 października 2020 |
Monika Lewandowska

W związku z przestąpieniem przez Gminę Kowalewo Pomorskie do projektu „Planowanie z mieszkańcami" Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zaprosił mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dot. zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie nadania statutu MGOPS w Kowalewie Pomorskim oraz statutu Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kowalewie Pomorskim
Przejdź do - Konsultacje społeczne - „Planowanie z mieszkańcami"

Konsultacje społeczne - „Planowanie z mieszkańcami"

30 września 2020 |
Monika Lewandowska

W ramach programu „Planowanie z mieszkańcami" w Gminie Kowalewo Pomorskie konsultacjom społecznym poddany będzie projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy..."
Przejdź do - Protokół z konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020..."
Przejdź do - Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy..."
Przejdź do - Konsultacje społeczne dot. przeznaczenia "budynku po przedszkolu"
Przejdź do - Konsultacje społeczne dotyczących projektu zmiany statutów sołectw i samorządów osiedlowych
Przejdź do - Protokół z przebiegu konsultacji społecznych
Przejdź do - Konsultacje z mieszkańcami samorządu osiedlowego Osiedle Brodnickie dotyczących projektu zmiany statutu osiedla
Przejdź do - Protokół z dnia 22 stycznia 2018 r. z przebiegu konsultacji społecznych