Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy..."
Przejdź do - Konsultacje społeczne dot. przeznaczenia "budynku po przedszkolu"
Przejdź do - Konsultacje społeczne dotyczących projektu zmiany statutów sołectw i samorządów osiedlowych
Przejdź do - Protokół z przebiegu konsultacji społecznych
Przejdź do - Konsultacje z mieszkańcami samorządu osiedlowego Osiedle Brodnickie dotyczących projektu zmiany statutu osiedla
Przejdź do - Protokół z dnia 22 stycznia 2018 r. z przebiegu konsultacji społecznych