Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - WYBORY DELEGATA DO SEJMIKU NGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO

WYBORY DELEGATA DO SEJMIKU NGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO

8 listopada 2018 |
Katarzyna Szczutowska

W związku z upływem czteroletniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wyborem członków kolejnej kadencji uprzejmie informuję, że w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w Sali Biura Rady (pok. S5) w Starostwie Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu odbędzie się spotkanie, na które zaproszenie mają również przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Przejdź do - Uzupełnienie składu wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych województwa kujawsko - pomorskiego

Uzupełnienie składu wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych województwa kujawsko - pomorskiego

26 października 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Ogłoszenie Nr 1
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przejdź do - Protokół z dnia 06.08.2018 r. z przebiegu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi ..."
Przejdź do - Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy...
Przejdź do - Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców pt. „Instrumenty finansowe szansą na rozwój firm”

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców pt. „Instrumenty finansowe szansą na rozwój firm”

1 czerwca 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Lokalny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne, na których omówione zostaną dostępne w 2018 roku formy wsparcia dla przedsiębiorstw z funduszy europejskich.

Przejdź do - X edycja programu grantowego „Patriotyzm jutra"

X edycja programu grantowego „Patriotyzm jutra"

13 lutego 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski mogą rozpocząć pisanie projektów promujących polskie dziedzictwo kulturowe i postawy patriotyczne.

Przejdź do - Spotkanie informacyjne dla Mam i Ojców

Spotkanie informacyjne dla Mam i Ojców

5 lutego 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu serdecznie zaprasza Mamy i Ojców do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym przedstawione zostaną dostępne dla Rodziców formy wsparcia ze środków unijnych.

Przejdź do - Bezpłatny czas antenowy w TVP S.A. dla organizacji pożytku publicznego

Bezpłatny czas antenowy w TVP S.A. dla organizacji pożytku publicznego

30 stycznia 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 26 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 573, 1909) oraz art. 23a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1414, ze zm.) TVP S.A. oraz Polskie Radio S.A. mają obowiązek udostępnić czas antenowy na cele kampanii społecznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które posiadają status organizacji pożytku publicznego.

Przejdź do - Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych

12 stycznia 2018 |
Anna Panak

Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.