Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - PROJEKT „GraduatON”

PROJEKT „GraduatON”

17 lipca 2019 |
Katarzyna Szczutowska

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Przejdź do - Informacja o działalności Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Informacja o działalności Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

27 maja 2019 |
Katarzyna Szczutowska

Działasz w organizacji pozarządowej i zmagasz się z jakimś problemem?
Masz pytania odnośnie funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji?
Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń i wsparcia doradców z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

Przejdź do - EtnoPolska 2019 – nabór wniosków

EtnoPolska 2019 – nabór wniosków

16 kwietnia 2019 |
Katarzyna Szczutowska

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2019. Program ten zakłada przyznawanie dotacji na zadania wzmacniające tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Przejdź do - Konkurs - Ochrona i rozwój zasobów kultury

Konkurs - Ochrona i rozwój zasobów kultury

22 marca 2019 |
Katarzyna Szczutowska

Informacja na temat ogłoszonego konkursu w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-269/19]

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie kultury – polityka terytorialna (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-269/19).

Przejdź do - „INICJUJ Z FIO na start” - granty dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samopomocowych z województwa kujawsko – pomorskiego

„INICJUJ Z FIO na start” - granty dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samopomocowych z województwa kujawsko – pomorskiego

21 lutego 2019 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 18.02.2019 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania grantów,

Przejdź do - Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku

14 lutego 2019 |
Jolanta Jakubiak

Szanowni Państwo,

4 października 2018 r. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nowym prawem nie trzeba będzie składać wniosku o rozliczenie PIT przez fiskusa - jak to jest obecnie, ani przesyłać wypełnionych osobiście deklaracji PIT przez internet albo składać w urzędzie.

Przejdź do - Otwarty konkurs ofert „Od zależności ku samodzielności”

Otwarty konkurs ofert „Od zależności ku samodzielności”

20 grudnia 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności" - edycja 2019 r.

Przejdź do - Protokół z przebiegu konsultacji społecznych
Przejdź do - Konsultacje społeczne
Przejdź do - Konsultacje społeczne
Przejdź do - Spotkania informacyjne dot. konkursów dla organizacji pozarządowych

Spotkania informacyjne dot. konkursów dla organizacji pozarządowych

28 listopada 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Narodowego Instytutu Wolności zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na spotkanie informacyjne

Przejdź do - WYBORY DELEGATA DO SEJMIKU NGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO

WYBORY DELEGATA DO SEJMIKU NGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO

8 listopada 2018 |
Katarzyna Szczutowska

W związku z upływem czteroletniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wyborem członków kolejnej kadencji uprzejmie informuję, że w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w Sali Biura Rady (pok. S5) w Starostwie Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu odbędzie się spotkanie, na które zaproszenie mają również przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Przejdź do - Uzupełnienie składu wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych województwa kujawsko - pomorskiego

Uzupełnienie składu wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych województwa kujawsko - pomorskiego

26 października 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Ogłoszenie Nr 1
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przejdź do - Protokół z dnia 06.08.2018 r. z przebiegu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi ..."
Przejdź do - Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy...
Przejdź do - Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców pt. „Instrumenty finansowe szansą na rozwój firm”

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców pt. „Instrumenty finansowe szansą na rozwój firm”

1 czerwca 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Lokalny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne, na których omówione zostaną dostępne w 2018 roku formy wsparcia dla przedsiębiorstw z funduszy europejskich.

Przejdź do - X edycja programu grantowego „Patriotyzm jutra"

X edycja programu grantowego „Patriotyzm jutra"

13 lutego 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski mogą rozpocząć pisanie projektów promujących polskie dziedzictwo kulturowe i postawy patriotyczne.

Przejdź do - Spotkanie informacyjne dla Mam i Ojców

Spotkanie informacyjne dla Mam i Ojców

5 lutego 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu serdecznie zaprasza Mamy i Ojców do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym przedstawione zostaną dostępne dla Rodziców formy wsparcia ze środków unijnych.

Przejdź do - Bezpłatny czas antenowy w TVP S.A. dla organizacji pożytku publicznego

Bezpłatny czas antenowy w TVP S.A. dla organizacji pożytku publicznego

30 stycznia 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 26 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 573, 1909) oraz art. 23a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1414, ze zm.) TVP S.A. oraz Polskie Radio S.A. mają obowiązek udostępnić czas antenowy na cele kampanii społecznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które posiadają status organizacji pożytku publicznego.

Przejdź do - Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych

12 stycznia 2018 |
Anna Panak

Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.