Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - „Koalicje dla Niepodległej" – #wiktoria 1920

„Koalicje dla Niepodległej" – #wiktoria 1920

19 czerwca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo,

Biuro Programu „Niepodległa" zaprasza do składania wniosków o dotacje z programu „Koalicje dla Niepodległej" – #wiktoria 1920 (Priorytet 2, Schemat 2A). O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

Przejdź do - Webinarium nt. Dotacje na miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Webinarium nt. Dotacje na miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym

9 czerwca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Myślisz o utworzeniu stabilnego miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS), czyli np. w organizacji pozarządowej, spółce non profit, spółdzielni socjalnej?

Przejdź do - Sprawozdanie organizacji pożytku publicznego

Sprawozdanie organizacji pożytku publicznego

1 czerwca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo!

W imieniu Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przypominamy o obowiązku zamieszczenia przez organizację pożytku publicznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności za CAŁY 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Przejdź do - Mikrogranty dla organizacji pozarządowych

Mikrogranty dla organizacji pozarządowych

27 maja 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Dzień dobry,

Ogłosiliśmy nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej.

Nabór trwa do 19.06.2020 r.

Przejdź do - Informacje odnośnie ES w kontekście koronawirusa

Informacje odnośnie ES w kontekście koronawirusa

24 kwietnia 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo, przesyłam najnowsze zestawienie ważnych informacji dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej w Państwa powiecie w kontekście epidemii koronawirusa

Przejdź do -  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
Przejdź do - Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania

4 lutego 2020 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 28.01.2020 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim z inicjatywy Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania grantów, które poprowadził p. Ryszard Konopka - przedstawicielStowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK" z siedzibą w Toruniu. 

Przejdź do - Konsultacje społeczne dot. zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych
Przejdź do - Nabór na członków komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na rok 2020

Nabór na członków komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na rok 2020

8 stycznia 2020 |
Katarzyna Szczutowska

W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2020 roku zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przejdź do - Informacje dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Kowalewo Pomorskie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020
Przejdź do - Konsultacje w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
Przejdź do - Wyjazd Studyjny na Kujawy

Wyjazd Studyjny na Kujawy

9 września 2019 |
LGD „Dolina Drwęcy”

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy"

zaprasza na Wizytę Studyjną na Kujawy

27-28 wrzesień 2019r.

Przejdź do - Bezpłatne wizyty zagraniczne

Bezpłatne wizyty zagraniczne

27 lipca 2019 |
Katarzyna Szczutowska

Bezpłatne wizyty zagraniczne dla przedstawicieli JST,
organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców
i związków zawodowych

Przejdź do - PROJEKT „GraduatON”

PROJEKT „GraduatON”

17 lipca 2019 |
Katarzyna Szczutowska

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Przejdź do - Informacja o działalności Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Informacja o działalności Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

27 maja 2019 |
Katarzyna Szczutowska

Działasz w organizacji pozarządowej i zmagasz się z jakimś problemem?
Masz pytania odnośnie funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji?
Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń i wsparcia doradców z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

Przejdź do - EtnoPolska 2019 – nabór wniosków

EtnoPolska 2019 – nabór wniosków

16 kwietnia 2019 |
Katarzyna Szczutowska

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2019. Program ten zakłada przyznawanie dotacji na zadania wzmacniające tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Przejdź do - „INICJUJ Z FIO na start” - granty dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samopomocowych z województwa kujawsko – pomorskiego

„INICJUJ Z FIO na start” - granty dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samopomocowych z województwa kujawsko – pomorskiego

21 lutego 2019 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 18.02.2019 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania grantów,

Przejdź do - Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku

14 lutego 2019 |
Jolanta Jakubiak

Szanowni Państwo,

4 października 2018 r. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nowym prawem nie trzeba będzie składać wniosku o rozliczenie PIT przez fiskusa - jak to jest obecnie, ani przesyłać wypełnionych osobiście deklaracji PIT przez internet albo składać w urzędzie.

Przejdź do - Protokół z przebiegu konsultacji społecznych
Przejdź do - Konsultacje społeczne
Przejdź do - Konsultacje społeczne
Przejdź do - Spotkania informacyjne dot. konkursów dla organizacji pozarządowych

Spotkania informacyjne dot. konkursów dla organizacji pozarządowych

28 listopada 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Narodowego Instytutu Wolności zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na spotkanie informacyjne

Przejdź do - WYBORY DELEGATA DO SEJMIKU NGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO

WYBORY DELEGATA DO SEJMIKU NGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO

8 listopada 2018 |
Katarzyna Szczutowska

W związku z upływem czteroletniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wyborem członków kolejnej kadencji uprzejmie informuję, że w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w Sali Biura Rady (pok. S5) w Starostwie Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu odbędzie się spotkanie, na które zaproszenie mają również przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Przejdź do - Uzupełnienie składu wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych województwa kujawsko - pomorskiego

Uzupełnienie składu wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych województwa kujawsko - pomorskiego

26 października 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Ogłoszenie Nr 1
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przejdź do - Protokół z dnia 06.08.2018 r. z przebiegu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi ..."
Przejdź do - Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy...
Przejdź do - Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców pt. „Instrumenty finansowe szansą na rozwój firm”

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców pt. „Instrumenty finansowe szansą na rozwój firm”

1 czerwca 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Lokalny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne, na których omówione zostaną dostępne w 2018 roku formy wsparcia dla przedsiębiorstw z funduszy europejskich.

Przejdź do - X edycja programu grantowego „Patriotyzm jutra"

X edycja programu grantowego „Patriotyzm jutra"

13 lutego 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski mogą rozpocząć pisanie projektów promujących polskie dziedzictwo kulturowe i postawy patriotyczne.

Przejdź do - Spotkanie informacyjne dla Mam i Ojców

Spotkanie informacyjne dla Mam i Ojców

5 lutego 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu serdecznie zaprasza Mamy i Ojców do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym przedstawione zostaną dostępne dla Rodziców formy wsparcia ze środków unijnych.

Przejdź do - Bezpłatny czas antenowy w TVP S.A. dla organizacji pożytku publicznego

Bezpłatny czas antenowy w TVP S.A. dla organizacji pożytku publicznego

30 stycznia 2018 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 26 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 573, 1909) oraz art. 23a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1414, ze zm.) TVP S.A. oraz Polskie Radio S.A. mają obowiązek udostępnić czas antenowy na cele kampanii społecznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które posiadają status organizacji pożytku publicznego.

Przejdź do - Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych

12 stycznia 2018 |
Anna Panak

Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.