Rolnictwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - wypłaty zasiłku pogrzebowego

wypłaty zasiłku pogrzebowego

22 maja 2023 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Od 1 czerwca 2023 r. zmiana zasad przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego po osobach uprawnionych do emerytur/rent pracowniczych wypłacanych przez KRUS w zbiegu z emeryturami/rentami rolniczymi

Przejdź do - Dopłaty do zbóż

Dopłaty do zbóż

22 maja 2023 |
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przygotuj magazyn przed nowymi żniwami,
sprzedaj swoje zboże i uzyskaj:

Przejdź do - „Premie dla młodych rolników – zasady udzielania pomocy”

„Premie dla młodych rolników – zasady udzielania pomocy”

12 maja 2023 |
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Dzień dobry, Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza rolników na szkolenie pn. „Premie dla młodych rolników – zasady udzielania pomocy", które odbędzie się 16 maja 2023 r. o godz. 10:00.

Przejdź do - ASF - środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń.

ASF - środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń.

26 kwietnia 2023 |
Natalia Maleszewska

W związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczasowych przepisach prawnych, przekazujemy materiały informacyjne przygotowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Przejdź do - Polska wieś to przyszłość

Polska wieś to przyszłość

20 kwietnia 2023 |
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wspieramy Ukrainę, ale naszym obowiązkiem
jest ochrona interesów polskiej wsi

Przejdź do - Pomoc finansowa dla producentów pszenicy lub kukurydzy

Pomoc finansowa dla producentów pszenicy lub kukurydzy

20 kwietnia 2023 |
Dawid Pawlewicz

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Przejdź do - Pomoc w ramach interwencji pszczelarskich

Pomoc w ramach interwencji pszczelarskich

20 kwietnia 2023 |
Dawid Pawlewicz

Pomoc w ramach interwencji pszczelarskich

Nabór wniosków przedłużony do 24 kwietnia 2023 r.

Przejdź do - Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

17 kwietnia 2023 |
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W GOLUBIU - DOBRZYNIU

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji 2023 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

Przejdź do - APEL O ROZWAGĘ

APEL O ROZWAGĘ

22 marca 2023 |
OR KRUS w Bydgoszczy

W związku z zaistniałym incydentem dotyczącym sugerowania przez agenta ubezpieczeniowego rozszerzenia ubezpieczenia KRUS i powoływania się na rekomendację Urzędu w tym zakresie, uprzejmie wyjaśniam, 

Przejdź do - Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2023 r.

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2023 r.

20 marca 2023 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. wynosiło 6 965,94 zł (M.P z 2023 r. poz. 130).

Przejdź do - Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  w II kwartale 2023 r.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2023 r.

20 marca 2023 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 14 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 7 marca 2023 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2023 r.

Przejdź do - Nowe kwoty przychodu decydujące  o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych  od dnia 1 marca 2023 r.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2023 r.

3 marca 2023 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Przejdź do - Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

3 marca 2023 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z AGRO Ubezpieczeniami umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników.

Przejdź do - Szerszy zakres czynności świadczonych przez pomocnika rolnika - obywatela Ukrainy

Szerszy zakres czynności świadczonych przez pomocnika rolnika - obywatela Ukrainy

22 lutego 2023 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Od dnia 28 stycznia 2023 r. pomocnik rolnika, będący obywatelem Ukrainy w okresie legalnego pobytu na terytorium Polski, może wykonywać w gospodarstwie rolnika wszystkie czynności związane z prowadzeniem działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej albo pozostające w związku z wykonywaniem tych czynności.

Przejdź do - Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami

Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami

22 lutego 2023 |
OR KRUS w Bydgoszczy

„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami" – to hasło nowej kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. oraz zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Przejdź do - XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

22 lutego 2023 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Przejdź do - Państwo Iwona i Przemysław Kawula ponownie nagrodzeni!

Państwo Iwona i Przemysław Kawula ponownie nagrodzeni!

14 lutego 2023 |
Paulina Wilamowska

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Państwo Iwona i Przemysław Kawula zostali ponownie nagrodzeni, tym razem w Ogólnopolskim Konkursie Rolnik Farmer Roku.

Przejdź do - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2022 r.

4 lutego 2023 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszystkie osoby, które w 2022 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną), rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub świadczenie niezrealizowane po osobie zmarłej.

Przejdź do - Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku macierzyńskiego z tytułu przysposobienia / przyjęcia dziecka na wychowanie

Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku macierzyńskiego z tytułu przysposobienia / przyjęcia dziecka na wychowanie

1 lutego 2023 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 lutego 2023 r. o zasiłek macierzyński mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników, które przysposobiły dziecko w wieku do 14. roku życia lub przyjęły na wychowanie w wieku do ukończenia 14. roku życia i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Przejdź do - Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego

30 stycznia 2023 |
Joanna Jasińska

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – I tura

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk informuje:

Przejdź do - Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

25 stycznia 2023 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe.

Przejdź do - Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

25 stycznia 2023 |
Katarzyna Frasunkiewicz

w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie

Przejdź do - Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.

18 stycznia 2023 |
OR KRUS w Bydgoszczy

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2023 r. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na zasadach analogicznych jak w roku 2022.

Przejdź do - Zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

30 grudnia 2022 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952) w 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwa razy.

Przejdź do - Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2022 r.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2022 r.

29 listopada 2022 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Przejdź do - Pomoc dla rodzin rolniczych - przedłużenie naboru wniosków

Pomoc dla rodzin rolniczych - przedłużenie naboru wniosków

25 listopada 2022 |
Katarzyna Frasunkiewicz

ARiMR informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zwany w skrócie programem „pomoc dla Rodziny - klęski 2022".

Nowy termin składnia kompletnych wniosków oraz uzupełnień do już złożonych wniosków to 30.11.2022 r.

Przejdź do - Nabór wniosków w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem"

Nabór wniosków w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem"

23 listopada 2022 |
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 listopada 2022 roku ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem".

Więcej informacji o pomocy znajduje się na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-m17-zarzadzanie-ryzykiem---doplaty-do-skladek-ubezpieczenia-od-strat-spowodowanych-chorobami-zwierzat

Przejdź do - Pomoc dla rodzin rolniczych - przedłużenie naboru wniosków

Pomoc dla rodzin rolniczych - przedłużenie naboru wniosków

18 listopada 2022 |
Katarzyna Frasunkiewicz

ARiMR informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zwany w skrócie programem „pomoc dla Rodziny - klęski 2022", oraz o zmianach w programie przede wszystkim w zakresie:

Przejdź do - Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla rolinków

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla rolinków

9 listopada 2022 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Do 15 listopada 2022 r. trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Przejdź do - Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

22 września 2022 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r., od dnia 8 września 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 16,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Przejdź do - ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH dla płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH dla płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

30 czerwca 2022 |
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Od 1 lipca 2022 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego dla wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników (tj. ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).

Przejdź do - Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników od dnia 15 czerwca 2022 r.

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników od dnia 15 czerwca 2022 r.

15 czerwca 2022 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 15 czerwca 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 1155), które wprowadzają zmiany:

Przejdź do -  „Bitwa Regionów” – więcej czasu na przesłanie zgłoszenia

„Bitwa Regionów” – więcej czasu na przesłanie zgłoszenia

2 czerwca 2022 |
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego

Jest jeszcze szansa, aby Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich zgłosiły się do I etapu konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”.

Uprzejmie informujemy, że termin na zgłoszenie KGW do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów” został wydłużony do dnia 4 czerwca 2022 roku do godziny 16.00!!!

Przejdź do - Ogólnopolski konkurs Rolnik-Farmer roku 2022

Ogólnopolski konkurs Rolnik-Farmer roku 2022

12 maja 2022 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W imieniu organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu „ROLNIK FARMER ROKU” mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXIX  edycji Konkursu. Konkurs od lat objęty jest patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Rektora Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich.

Przejdź do - Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim

28 marca 2022 |
Magdalena Radko

W dniu 15.03.2022 roku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim.

Przejdź do - Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów już w kwietniu

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów już w kwietniu

25 marca 2022 |
OR KRUS w Bydgoszczy

W kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą lub rentą, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wzorem lat ubiegłych, wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. „trzynastą emeryturę".

Przejdź do - Waloryzacja emerytur i rent rolniczych  od 1 marca 2022 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2022 r.

25 marca 2022 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia (odpowiednio dla części składkowej i dla części uzupełniającej) - ustalone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o długość stażu ubezpieczeniowego.

Przejdź do - Ważne zmiany dotyczące umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy

Ważne zmiany dotyczące umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy

17 marca 2022 |
Natalia Maleszewska

Od 24 lutego 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przewidują możliwość zawierania umowy o pomocy przy zbiorach z pomocnikami rolnika będącymi obywatelami Ukrainy na wydłużony niż dotychczas okres tj. na okres ich legalnego pobytu na terytorium Polski.

Przejdź do - Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 r.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 r.

14 marca 2022 |
Natalia Maleszewska

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 25 lutego 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 289).

Przejdź do - Wiosenne wypalanie traw

Wiosenne wypalanie traw

14 marca 2022 |
Edyta Jasińska

W związku ze zbliżającym się okresem wiosennym i stosowanymi praktykami wypalania traw, przypominamy o konsekwencjach z tym związanych. Proceder ten nie tylko w znacznym stopniu niszczy środowisko, ale stanowi również duże niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się pożaru.