Rolnictwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

22 września 2022 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r., od dnia 8 września 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 16,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Przejdź do - Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

18 lipca 2022 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2022 r., od dnia 8 lipca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 16% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Przejdź do - ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH dla płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH dla płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

30 czerwca 2022 |
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Od 1 lipca 2022 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego dla wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników (tj. ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).

Przejdź do - Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników od dnia 15 czerwca 2022 r.

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników od dnia 15 czerwca 2022 r.

15 czerwca 2022 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 15 czerwca 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 1155), które wprowadzają zmiany:

Przejdź do - IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero”

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero”

14 czerwca 2022 |
OR KRUS w Bydgoszczy

8 czerwca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero", który w tym roku przebiegać będzie pod hasłem - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym.

Przejdź do -  „Bitwa Regionów” – więcej czasu na przesłanie zgłoszenia

„Bitwa Regionów” – więcej czasu na przesłanie zgłoszenia

2 czerwca 2022 |
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego

Jest jeszcze szansa, aby Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich zgłosiły się do I etapu konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”.

Uprzejmie informujemy, że termin na zgłoszenie KGW do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów” został wydłużony do dnia 4 czerwca 2022 roku do godziny 16.00!!!

Przejdź do - Ogólnopolski konkurs Rolnik-Farmer roku 2022

Ogólnopolski konkurs Rolnik-Farmer roku 2022

12 maja 2022 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W imieniu organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu „ROLNIK FARMER ROKU” mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXIX  edycji Konkursu. Konkurs od lat objęty jest patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Rektora Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich.

Przejdź do - TURNUSY REHABILITACUJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS

TURNUSY REHABILITACUJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS

7 kwietnia 2022 |
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W GOLUBIU - DOBRZYNIU

W okresie wakacji 2022 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy.

Przejdź do - Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim

28 marca 2022 |
Magdalena Radko

W dniu 15.03.2022 roku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim.

Przejdź do - Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów już w kwietniu

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów już w kwietniu

25 marca 2022 |
OR KRUS w Bydgoszczy

W kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą lub rentą, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wzorem lat ubiegłych, wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. „trzynastą emeryturę".

Przejdź do - Waloryzacja emerytur i rent rolniczych  od 1 marca 2022 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2022 r.

25 marca 2022 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia (odpowiednio dla części składkowej i dla części uzupełniającej) - ustalone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o długość stażu ubezpieczeniowego.

Przejdź do - Ważne zmiany dotyczące umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy

Ważne zmiany dotyczące umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy

17 marca 2022 |
Natalia Maleszewska

Od 24 lutego 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przewidują możliwość zawierania umowy o pomocy przy zbiorach z pomocnikami rolnika będącymi obywatelami Ukrainy na wydłużony niż dotychczas okres tj. na okres ich legalnego pobytu na terytorium Polski.

Przejdź do - Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 r.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 r.

14 marca 2022 |
Natalia Maleszewska

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 25 lutego 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 289).

Przejdź do - Wiosenne wypalanie traw

Wiosenne wypalanie traw

14 marca 2022 |
Edyta Jasińska

W związku ze zbliżającym się okresem wiosennym i stosowanymi praktykami wypalania traw, przypominamy o konsekwencjach z tym związanych. Proceder ten nie tylko w znacznym stopniu niszczy środowisko, ale stanowi również duże niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się pożaru.

Przejdź do - Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2022 r.

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2022 r.

24 lutego 2022 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. wynosiło 6 221,04 zł (M.P z 2022 r. poz. 82).

Przejdź do - Inauguracja XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Inauguracja XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

16 lutego 2022 |
Natalia Maleszewska

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Przejdź do - Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

16 lutego 2022 |
Natalia Maleszewska

Kasa informuje, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

Przejdź do - Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie 1-27 lutego 2022 r.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie 1-27 lutego 2022 r.

2 lutego 2022 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r. przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Przejdź do - Informacje dodatkowe dla rolników, będących płatnikami podatku od towarów i usług (VAT)

Informacje dodatkowe dla rolników, będących płatnikami podatku od towarów i usług (VAT)

2 lutego 2022 |
Natalia Maleszewska

Przepisy, które od dnia 1 stycznia 2022 r. umożliwiły regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne ze środków zgromadzonych na rachunku VAT, dotyczą rolników, którzy są płatnikami podatku od towarów i usług (VAT), zarówno z tytułu prowadzenia działalności rolniczej jak i innej działalności pozarolniczej.

Przejdź do - Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady regulowania składek KRUS przez rolników, płatników podatku VAT

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady regulowania składek KRUS przez rolników, płatników podatku VAT

11 stycznia 2022 |
Natalia Maleszewska

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostały specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

Przejdź do - Zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne

3 stycznia 2022 |

Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Przejdź do - Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r.

3 stycznia 2022 |
Natalia Maleszewska

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 11 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 8 grudnia 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r. (M.P. z 2021 r., poz.1158).

Przejdź do - Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu opieki nad dzieckiem od dnia 20 grudnia 2021 r.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu opieki nad dzieckiem od dnia 20 grudnia 2021 r.

21 grudnia 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 20 grudnia 2021 r. przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Przejdź do - Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2021 r.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2021 r.

1 grudnia 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 grudnia 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Przejdź do - Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku  od towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS

Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS

8 listopada 2021 |
Natalia Maleszewska

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

Przejdź do - „Czternasta emerytura”  dla emerytów i rencistów KRUS

„Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS

12 października 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnych w 2021 r. dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów.

Przejdź do - Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2021 r.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2021 r.

3 września 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Przejdź do - Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie

Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie

11 sierpnia 2021 |
ARiMR

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa docierają informacje o tym, że rolnicy zachęcani są do zakupu urządzeń konkretnej firmy uzdatniających wodę. W informacji tej podane jest m.in., że połowę kosztów tego urządzenia refunduje ARiMR. W tym przypadku – jak wynika z treści informacji – chodzi najprawdopodobniej o pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych", która finansowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przejdź do - Rekrutacja do projektu pn. „Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi”

Rekrutacja do projektu pn. „Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi”

10 sierpnia 2021 |
Edyta Jasińska

W dniach 26 lipca 2021 r. – 17 sierpnia 2021 r. odbywa się rekrutacja do projektu pn. „Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi” realizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołłątaja we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przejdź do - Dożynki Gminno - Parafialne w Mlewie

Dożynki Gminno - Parafialne w Mlewie

10 sierpnia 2021 |
Paulina Wilamowska

Dożynki Gminno - Parafialne

21 sierpnia 2021

Mlewo

Przejdź do - STOP przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności

STOP przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności

23 lipca 2021 |
Natalia Maleszewska

Zgodnie z prośbą KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO zamieszczamy informację dot. tematyki stosowania  dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności.

Przejdź do - Porozumienie między ZUS a Pocztą Polską oraz KRUS  w ramach wsparcia obsługi wniosków o świadczenie 300+

Porozumienie między ZUS a Pocztą Polską oraz KRUS w ramach wsparcia obsługi wniosków o świadczenie 300+

2 lipca 2021 |
Natalia Maleszewska

Prezesi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Poczty Polskiej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisali listy intencyjne, dzięki którym w wybranych placówkach Poczty oraz KRUS możliwe będzie uzyskanie pomocy w złożeniu drogą elektroniczną wniosku o tzw. świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start". Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

Przejdź do - eZaświadczenie na portalu eKRUS

eZaświadczenie na portalu eKRUS

2 lipca 2021 |
Natalia Maleszewska

Od 1 lipca 2021 r. na koncie użytkownika w portalu eKRUS, w sekcji eDOKUMENTY, istnieje możliwość wygenerowania elektronicznych zaświadczeń (eZaświadczeń):

Przejdź do - KPODR - szkolenia online

KPODR - szkolenia online

24 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenia online

Przejdź do - KRUS zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

KRUS zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

23 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza młodzież w wieku od 15 do 23 lat do udziału w konkursie filmowym „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa". Honorowy Patronat nad konkursem w roku Jubileuszu 30-lecia funkcjonowania KRUS sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Przejdź do - List Prezes KRUS do Dzieci

List Prezes KRUS do Dzieci

14 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy list Prezes KRUS do Dzieci.

Przejdź do - Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

8 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 30 maja 2021 r. o świadczenie wyrównawcze mogą występować osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS renty rodzinne.

Przejdź do - Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2021 r.

Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2021 r.

1 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. (M.P z 2021 r. poz. 472) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł.

Przejdź do - Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych  od dnia 1 czerwca 2021 r.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2021 r.

1 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Przejdź do - Informacji dotycząca określenia ostatecznego termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

Informacji dotycząca określenia ostatecznego termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

31 maja 2021 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Uwaga! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19