Przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nr przetargu

Temat

Link do BIP

TIiGG.6845.20.1.1.2023, TIiGG.6845.20.1.3.2023, TIiGG.6845.20.1.4.2023, TIiGG.6845.20.1.5.2023

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, oznaczone jako część działki nr geod. 17/6 o powierzchniach 32 m² (4 lokalizacje)

Link

TIiGG.6845.6.3.2023

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, oznaczone geodezyjnie jako działki o numerze 92 i 93 o łącznej powierzchni 1,5561 ha (w/g użytków: R IIIb – 1,4635 ha, R IV a – 0,0926 ha) – z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich

Link

TIiGG.6845.18.6.2022

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo, oznaczoną geodezyjnie jako część działki o numerze geod. 173 o powierzchni 0,1300 ha (w/g użytków: RIII b – 0,1300 ha)

Link

TIiGG.6845.20.1.1.2022, TIiGG.6845.20.1.3.2022, TIiGG.6845.20.1.4.2022,
TIiGG.6845.20.1.5.2022

Ogłoszenia: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zamierza wydzierżawić w trybie drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, oznaczone jako część działki nr geod. 17/6 o powierzchni 32 m (4 lokalizacje)

Link

TIiGG.6840.4.2022

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr działki 220/22)

Link

TIiGG.6845.8.1.2022

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Mariany, oznaczoną geodezyjnie jako część działki o numerze geod. 307/1 o powierzchni 0,2800 ha (w/g użytków: RIVa-0,2800 ha) – z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich

Link

TIiGG.6845.20.1.6.2022, TIiGG.6845.20.1.7.2022, TIiGG.6845.20.1.8.2022, TIiGG.6845.20.1.9.2022, TIiGG.6845.20.1.10.2022

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, oznaczone jako części działki nr geod. 17/6 (położone przy ul. Strażackiej) – kolejne 5 ogłoszeń

Link

TIiGG.6845.20.1.1.2022, TIiGG.6845.20.2.1.2022, TIiGG.6845.20.1.3.2022, TIiGG.6845.20.1.4.2022, TIiGG.6845.20.1.5.2022

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, oznaczone jako części działki nr geod. 17/6 (położone przy ul. Strażackiej) – 5 ogłoszeń

Link

TIiGG.6840.5.2022

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie: pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (niezabudowana działka gruntu, położona przy ul. 1 Maja, numer działki 220/23)

Link

TIiGG.6840.4.2022

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie: pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (niezabudowana działka gruntu, położona przy ul. 1 Maja, numer działki 220/22)

Link

TIiGG.6840.2.2022

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie

Link

TIiGG.6840.3.2020

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo (działka 247/10)

Link

TIiGG.6840.4.2020

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Lipienica (nr dz. 17)

Link

TIiGG.6840.3.2020

Burmistrz Kowalewa Pomorskiego działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo Gmina Kowalewo Pomorskie (działka 247/10)

Link

TIiGG.6840.5.2020

Burmistrz Kowalewa Pomorskiego działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (działka 220/7)

Link

TIiGG.6840.3.2020

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 o pow. użytkowej 41,89 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, znajdującego się w budynku numer 5, przy ul. Chopina w Kowalewie Pomorskim łącznie z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki pod budynkiem

Link

TIiGG.6840.2.2020

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr geod. 160/11 o pow. 789 m2 , poł. w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie

Link

TIiGG.6840.1.2020

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka numer geod. 220/6 o pow. 0,1090 ha , położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej TO1G/00012422/9

Link

TIiGG.6845.26.4.2020

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 28/10 o powierzchni 0,0200 ha – z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczych, bez prawa zabudowy

Link

TIiGG.6845.1.2020

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę oznaczonej jako działka numer geod. 98 o pow. 1561 m², położonej w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej T01G/00015616/7

Link

TIiGG.6845.38.1.2019

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę oznaczonej jako działka numer geod. 2 o pow. 4715 m², położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej T01G/00008466/8

Link

TIiGG.6845.38.1.2019

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę oznaczonej jako działka numer geod. 2 o pow. 4715 m², położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej T01G/00008466/8

Link

TIiGG.6845.19.13.2019

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, jako działka o numerze geodezyjnym 50/5 o powierzchni 0,1730 ha (w/g użytków: R IV a – 0,1730 ha) – z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich

Link

TIiGG .6840.8.2018

Burmistrz Kowalewa Pomorskiego działając w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 3 znajdującego się w budynku numer 22 A w Pluskowęsach łącznie z udziałem 22/100 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki pod budynkiem

Link

TIiGG.6845.19.13.2019

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, jako działka o numerze geodezyjnym 50/5 o powierzchni 0,1730 ha (w/g użytków: R IV a – 0,1730 ha) – z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich

Link

TIiGG.6845.18.9.2019

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo, jako część działki o numerze geodezyjnym 173 o powierzchni 0,1000 ha (w/g użytków: R III b – 0,1000 ha) – z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich

Link

TIiGG.6840.25.2018

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr dz. 220/6)

Link

TIiGG.6845.38.1.2019

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Bielsk, oznaczoną geodezyjnie jako dzialka 19 o powierzchni 2,2600 ha

Link

TIiGG.6845.14.1.2018

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 159/2 o powierzchni 0,5000 ha z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich

Link

TIiGG.6845.14.1.2018

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 159/2 o powierzchni 0,5000 ha (w/g użytków: R III a – 0,5000 ha – z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich)

Link

TIiGG.6840.19.2018,

TIiGG.6840.20.2018,

TIiGG.6840.21.2018,

TIiGG.6840.22.2018

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (dz. nr 30/4, 01 Kowalewo Pomorskie)

Link

TIiGG.6840.13.2018

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (dz. nr 237/4, 04 Kowalewo Pomorskie)

Link

TIiGG.6840.5.1.2018

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmonie (nr dz. 60)

Link

TIiGG.6840.9.2018

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Sierakowo (nr dz. 88/2 i 87/2)

Link

TIiGG.6840.3-4.2017

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr dz. 51/1)

Link

TIiGG.6840.4.2018

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr dz. 160/11)

Link

TIiGG.6840.10.2018

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka (działki o nr 267/11, 267/12, 267/13)

Link

TIiGG.6840.3-4.2017

BURMISTRZ MIASTA Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie

Link

TIiGG.6840.5.1.2018

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmonie, Gmina Kowalewo Pomorskie

Link

TIiGG.6840.1.2018

B U R M I S T R Z M I A S T A KOWALEWO POMORSKIE działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie

Link

TIiGG.6840.4.2018

B U R M I S T R Z M I A S T A KOWALEWO POMORSKIE działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie

Link

TIiGG.6840.9.2018

B U R M I S T R Z MIASTA KOWALEWO POMORSKIE działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, Gmina Kowalewo Pomorskie

Link

TIiGG.6840.3-4.2017

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr dz. 51/1, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie

Link

TIiGG.6845.6.2.2018

Pierwszy publiczny przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, cz. działki o nr geodezyjnym 220/5

Link

TIiGG.6840.1.2018

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr dz. 202/1)

Link

TIiGG.6845.6.1.2018

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, oznaczoną geodezyjnie jako działka 29 o powierzchni 3,8077 ha – (w/g użytków: RIIIa- 3,1580 ha, RIV a – 0,5947 ha, R IV b – 0,0550 ha) z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich

Link

Prztargi z lat wcześniejszych dostępne są pod adresem: Link