Instalacja fotowoltaiczna na terenie pływalni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Małgorzata Dębińska

Logo programu

Umowa na realizację projektu pn. „ Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim" podpisana.

W dniu 21 marca 2018 roku Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 114.016,00 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii poprzez realizację inwestycji w jedną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 39,96 kWp. Dzięki realizacji przedsięwzięcia pn. „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim" zostaną zredukowane koszty eksploatacji obiektu pływalni, a w konsekwencji wpłynie to na redukcję CO2 do atmosfery.

Moduły zostaną zamontowane do specjalnie przygotowanej konstrukcji bazowej, mocowanej do lekkiej konstrukcji ustawionej bezpośrednio w gruncie, za pomocą systemu montażowego dedykowanego dla instalacji naziemnych. Zabudowa planowanej instalacji będzie wynosić maksymalnie 500 m2.

W dniu 19 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Jerzy Baranowskim prowadzący działalność gospodarcza pod firmą B&Z Proenergy S.C. z siedzibą w Lęborku, zgodnie z umową pracę będą wykonane do końca miesiąca lipca br.

Artykuły związane z projektem:

 

 

 

Tablica informacyjna

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie