Budowa WDK wraz z wyposażeniem z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Małgorzata Dębińska

Logo programu

Budowa wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie

W dniu 29 marca 2018 r. złożony został wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tytuł operacji „Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie". Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
W dniu 12 września 2018 r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy w wysokości 500.000 zł. tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych koszt całkowity realizacji inwestycji wyniesie 989.790,59 zł. W dniu 18.05.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania z terminem zakończenia do końca listopada 2018 r. Prace budowlane obejmują: budowę obiektu gabarytowego o wymiarach: długość 22,02 m, szerokość 11,84 m, liczba kondygnacji naziemnych 1, powierzchnia zabudowy 260,72 m2, wysokość obiektu 6,3 m, rodzaj ogrzewania centralnego z kotłowni własnej – kocioł olejowy. Na terenie inwestycji zaprojektowano budowę obiektu wraz z miejscami parkingowymi dla 16 samochodów w części północno zachodniej działki i utwardzeniem od strony południowej i południowo wschodniej działki. Do projektowanego obiektu planuje się wykonanie przyłączy: elektrycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego.

Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie spełni potrzeby kulturalne lokalnej społeczności, a w szerszej perspektywie przyczyni się do rozwoju kultury w województwie kujawsko-pomorskim. Opracowany został plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne dla mieszkańców sołectwa Piątkowo. Realizując ten plan, wybudowana placówka zyska niepowtarzalną tożsamość. Podstawą planowanej działalności będą warsztaty kulinarno-artystyczno-rekreacyjne, które realizowane będą w okresie trwałości projektu.

Artykuły związane z projektem:

Artykuły

Przejdź do - Realizacja warsztatów integracyjnych w Piątkowie w 2020 r.

Realizacja warsztatów integracyjnych w Piątkowie w 2020 r.

18 grudnia 2020 |
Anna Dalke

Z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, 2020 rok był wyjątkowy dla mieszkańców Piątkowa. Wszelkie plany związane z działalnością kulturalną i społeczną we wsi musiały zostać znacząco zmodyfikowane.

Przejdź do - Realizacja projektów grantowych – aktywizacja społeczna

Realizacja projektów grantowych – aktywizacja społeczna

25 listopada 2020 |
Małgorzata Dębińska

W okresie od sierpnia do października 2020 r. realizowany był pierwszy etap wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Drwęcy" na lata 2014-2020.

Przejdź do - Jesienne spotkania integracyjne w Piątkowie

Jesienne spotkania integracyjne w Piątkowie

25 listopada 2019 |
Anna Dalke

W jesienne popołudnia mieszkańcy Sołectwa Piątkowo systematyczne spotykają się w Wiejskim Domu Kultury oraz na przyległym terenie rekreacyjnym, aby aktywnie i efektywnie spędzić czas w gronie przyjaciół i sąsiadów.

Przejdź do - Warsztaty integracyjne w Piątkowie

Warsztaty integracyjne w Piątkowie

13 maja 2019 |
Anna Dalke

Mieszkańcy Piątkowa w ramach przyjętego planu działalności, regularnie spotkają się w Wiejskim Domu Kultury, wybudowanym w ramach operacji „Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przejdź do - Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie na ukończeniu

Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie na ukończeniu

21 grudnia 2018 |
Małgorzata Dębińska

Dobiega końca realizacja operacji pn. Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie