Budowa Dziennego Domu Pobytu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Logo programu

Artykuły

Przejdź do - „Rewitalizacja obiektu na terenie Miasta Kowalewo-Pomorskie – na dzienny dom pobytu”

„Rewitalizacja obiektu na terenie Miasta Kowalewo-Pomorskie – na dzienny dom pobytu”

25 listopada 2020 |
Małgorzata Dębińska

Zakończono realizację projektu pn. „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu". Projekt jest zgodny z Osią Priorytetową 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, RPO WK-P na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 1.692342,78 zł oraz 188.038,09 z budżetu państwa.

Przejdź do - Dzienny dom pobytu - raport z dn. 09.04.2019r.

Dzienny dom pobytu - raport z dn. 09.04.2019r.

10 kwietnia 2019 |
Małgorzata Dębińska

,,Rewitalizacja obiektu na terenie Miasta Kowalewo-Pomorskie
– na dzienny dom pobytu"

Trwają prace w ramach projektu pn. „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu".

Przejdź do - Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu

Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu

21 grudnia 2018 |
Małgorzata Dębińska

Gmina Kowalewo Pomorskie – oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu"