Działalność na preferencyjnych warunkach w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 kwietnia 2019 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejących przedsiębiorstw jak i nowych projektów.

JAK TO DZIAŁA?

Przedsiębiorca, który uzyska decyzję o wsparciu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otrzyma pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Maksymalna wysokość liczona jest jako procent wydatków kwalifikowanych inwestycji zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

KRYTERIA ILOŚCIOWE

Kryteria ilościowe to minimalne koszty inwestycji uzależnione od stopy bezrobocia w danym powiecie.

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty będące:

  1. kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
  2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
  4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,
  5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,
  6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy

KRYTERIA JAKOŚCIOWE

Kryteria jakościowe to warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju.

PROCEDURA

Proces wydawania decyzji o wsparciu uległ znacznemu skróceniu. Przedsiębiorca może oczekiwać wydania decyzji o wsparciu w ciągu miesiąca.

WYKLUCZONE DZIAŁANLOŚCI

Decyzja o wsparciu nie może zostać wydana na następujące działalności:

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
Biuro Toruń
tel. 56 653 00 47

e-mail
j.gasek@strefa.gda.pl
k.adamska@strefa.gda.pl

Artykuły

Przejdź do - Wsparcie z Polskiej Strefy Inwestycji

Wsparcie z Polskiej Strefy Inwestycji

1 września 2022 |
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Przedsiębiorco! Czy wiesz, że inwestując na terenie naszej gminy/miasta możesz uzyskać wsparcie w formie zwolnienia z podatku dochodowego na nową inwestycję? Wsparcie z Polskiej Strefy Inwestycji daje możliwość niepłacenia podatku dochodowego w wysokości do 60% kosztów inwestycji nawet przez 12 lat. Wsparcie jest udzielane przede wszystkim przedsiębiorcom z sektora produkcyjnego. Dowiedz się więcej i skontaktuj się z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną https://www.strefa.gda.pl/ 

Przejdź do - Przedsiębiorcy z kujawsko-pomorskiego mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego

Przedsiębiorcy z kujawsko-pomorskiego mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego

1 lutego 2021 |
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Na terenie całego województwa kujawsko – pomorskiego działa Polska Strefa Inwestycji, którą zarządza Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Dzięki Strefie przedsiębiorcy mogą uzyskać między innymi zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych. Taka pomoc udzielana jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług.

Przejdź do - Rekordowy rok w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Rekordowy rok w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

14 stycznia 2021 |
Brygida Sławińska-Śliwa

48 nowych decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podsumowała 2020 rok. Pomimo pandemii Covid-19 to rekordowy rok dla Spółki – 48 wydanych decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji o łącznym nakładzie ponad 1,6 mld zł.

Przejdź do - Film pokazowy dla szkół

Film pokazowy dla szkół

13 października 2020 |
Brygida Sławińska-Śliwa

W poniższym linku przesyłamy film promocyjny skierowany do uczniów szkół branżowych w gminie, ukazujący Centrum Programowania Robotów Przemysłowych. W filmie trener przedstawia praktyczne aspekty nauki obsługi robotów przemysłowych, ciekawostki związane z tym zagadaniem oraz omawia poszczególne etapy prowadzonych przez niego lekcji.

Przejdź do - Dołącz do Polskiej Strefy Inwestycji

Dołącz do Polskiej Strefy Inwestycji

17 lipca 2020 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. to regionalne centrum obsługi inwestorów oraz koordynator udzielania pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Przejdź do - Oferta CPRP dla przedsiębiorców i szkół

Oferta CPRP dla przedsiębiorców i szkół

5 czerwca 2020 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Prezentujemy inicjatywę PSSE w postaci powstałego w ubiegłym roku Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku na Wyspie Ostrów. Nasze Centrum to zrobotyzowany ośrodek szkoleniowy dla przedsiębiorców i pracowników oraz uczniów i nauczycieli.

Zapraszam do zapoznania się z ofertami w załączeniu.

Przejdź do - PRZEDSIĘBIORCO ZAINWESTUJ W ROZWÓJ SWOJEJ FIRMY

PRZEDSIĘBIORCO ZAINWESTUJ W ROZWÓJ SWOJEJ FIRMY

26 sierpnia 2019 |
Brygida Sławińska-Śliwa

PRZEDSIĘBIORCO ZAINWESTUJ W ROZWÓJ SWOJEJ FIRMY
I ZYSKAJ DZIĘKI POLSKIEJ STREFIE INWESTYCJI

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. udziela przedsiębiorcom wsparcia inwestycyjnego w postaci zwolnienia z podatku dochodowego

Przejdź do - Dołącz do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dołącz do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

30 lipca 2019 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Dołącz do PSSE i skorzystaj z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz kompleksowej obsługi inwestycyjnej.