Modernizacja Gospodarki osadowej II etap

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2019 |
Wiesław Chmielewicz

Logo programu

W dniu 12 września 2018 roku Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „ Modernizacja Gospodarki osadowej II etap". W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w szczególności jest zgodny z Osią priorytetową 4. Region przyjazny środowisku, Działaniem 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałaniem 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT

Projekt pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej etap II" obejmuje przeprowadzenie modernizacji konstrukcji stalowej wraz z instalacją technologiczną oraz robotami towarzyszącymi w centralnej przepompowni ścieków w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Szpitalnej, na działce geodezyjnej o Nr 47/1 obręb 04 Kowalewo Pomorskie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie