Modernizacja Gospodarki osadowej II etap

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Wiesław Chmielewicz

Logo programu

W dniu 12 września 2018 roku Burmistrz Miasta podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „ Modernizacja Gospodarki osadowej II etap". W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w szczególności jest zgodny z Osią priorytetową 4. Region przyjazny środowisku, Działaniem 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałaniem 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT

Projekt pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej etap II" obejmuje przeprowadzenie modernizacji konstrukcji stalowej wraz z instalacją technologiczną oraz robotami towarzyszącymi w centralnej przepompowni ścieków w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Szpitalnej, na działce geodezyjnej o Nr 47/1 obręb 04 Kowalewo Pomorskie.

Modernizacja Gospodarki Osadowej  II  etap
Wykonawca – ZUW Sp. z o.o. Ostrowite, Ostrowite 4, 87-400 Golub-Dobrzyń
Termin realizacji: 15 września 2019 r.

Zakres prac obejmował:

- Modernizację istniejących elementów konstrukcyjnych przepompowni ścieków,

- Modernizacja instalacji technologicznych przepompowni ścieków,

- Roboty towarzyszące,

- Nadzór inwestorski,

- Promocję projektu

Wartość całej inwestycji: 557 372,20 zł

Dofinansowanie: 473 766,37 zł

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie