Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Stacji Uzdatniania Wody Mariany

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2019 |
Wiesław Chmielewicz

Logo programu

W dniu 25 kwietnia  2019 roku Burmistrz Miasta Jacek Żurawski podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany” 

Konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-162/18 dla Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany” dotyczy przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie. W wyniku realizacji inwestycji została zmniejszona wartość wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową i energię końcową.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wykonane między innymi:

  • docieplenie dachu,

  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

  • docieplenie ścian,

  • roboty dodatkowe.

Projekt przyczynił się do zwiększenia efektywności energetycznej i efektu ekologicznego.

W dniu 22.04.2020r podpisana została umowa z Wykonawcą robót:P.P.H.U „KAMI-BUD” z siedzibą w miejscowości Rętwiny 39, 87-404 Radomin.

Wartość umowy na roboty: 239.923,40 zł brutto.

Dofinansowanie: 78,51 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Prace zostały wykonane w umownym terminie do 30 czerwca 2020 r.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie