Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2019 |
Wiesław Chmielewicz

W dniu 25 kwietnia  2019 roku Burmistrz Miasta Jacek Żurawski podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo”.

Konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-162/18 dla Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” dotyczy przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie.

W wyniku realizacji inwestycji została zmniejszona wartość wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową i energię końcową.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wykonane między innymi:

  • docieplenie dachu,

  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

  • docieplenie ścian,

  • roboty dodatkowe.

Projekt przyczynił się do zwiększenia efektywności energetycznej i efektu ekologicznego.

W dniu 23.04.2020r podpisana została umowa z Wykonawcą robót:NAT-BUD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Gdańska 8A/24, 87-100 Toruń.

Wartość umowy na roboty: 264.542,25 zł brutto.

Dofinansowanie: 67,06 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Prace zostały wykonane w umownym terminie do 30 czerwca 2020 r

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie