Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2020 |
Małgorzata Dębińska

Gmina Kowalewo Pomorskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Warsztaty szkoleniowe„Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” Celem projektu jest Aktywizacja społeczno-zawodowa 8 osób (3 mężczyzn i 5 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie, w szczególności wsi Mariany, należącej do obszaru LSR, niepracujących, pełnoletnich i wieku aktywności zawodowej w okresie do czerwca 2020 r. do stycznia 2021 r. Dofinansowanie projektu z UE: 35.352,90 zł

 

Artykuły

Przejdź do - Rekrutacja uczestników do projektu Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” - Mariany

Rekrutacja uczestników do projektu Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” - Mariany

2 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

Projekt objęty grantem pn. Warsztaty szkoleniowe „Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,