Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2020 |

Gmina Kowalewo Pomorskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Celem projektu jest Aktywizacja społeczno-zawodowa 17 osób (6 mężczyzn i 11 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie, w szczególności wsi Chełmoniec, należącej do obszaru LSR, niepracujących, pełnoletnich i wieku aktywności zawodowej w okresie do czerwca 2020 r. do stycznia 2021 r. Dofinansowanie projektu z UE: 65.703,64 zł

Artykuły

Przejdź do - Rekrutacja uczestników do projektu Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - Piątkowo

Rekrutacja uczestników do projektu Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - Piątkowo

2 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

Projekt objęty grantem pn. Warsztaty „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,