Start – UP Pierwszy krok dla własnego biznesu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2020 |

Gmina Kowalewo Pomorskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Start Up – Pierwszy krok do własnego biznesu Celem projektu jest Aktywizacja społeczno-zawodowa 10 osób (4 mężczyzn i 6 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie, w szczególności wsi Srebrniki, należącej do obszaru LSR, niepracujących, pełnoletnich i wieku aktywności zawodowej w okresie do czerwca 2020 r. do stycznia 2021 r. Dofinansowanie projektu z UE: 46.980,43 zł

Artykuły

Przejdź do - Rekrutacja uczestników do projektu „Start Up – Pierwszy krok do własnego biznesu” - Srebrniki

Rekrutacja uczestników do projektu „Start Up – Pierwszy krok do własnego biznesu” - Srebrniki

2 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

Projekt objęty grantem pn. „Start Up – Pierwszy krok do własnego biznesu" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,