OZE dla mieszkańców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2020 |

Artykuły

Przejdź do - Plakat informacyjny

Plakat informacyjny

21 listopada 2022 |
Małgorzata Dębińska

Gmina Kowalewo Pomorskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie"

Przejdź do - Realizacja projektu dofinansowującego instalacje OZE dla mieszkańców

Realizacja projektu dofinansowującego instalacje OZE dla mieszkańców

21 listopada 2022 |
Małgorzata Dębińska

W dniu 29 czerwca 2022 r. podpisana została umowa z firmą Energia Taniej Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu na dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”.

Przejdź do - Weryfikacja zasad rozliczania

Weryfikacja zasad rozliczania

26 października 2022 |
Małgorzata Dębińska

Bardzo proszę wszystkich uczestników projektu o zweryfikowanie w Energa Obrót (Infolinia 555 555 555) czy jesteście Państwo rozliczani na zasadzie opustów.

Przejdź do - Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

10 lutego 2022 |
Małgorzata Dębińska

Informuję, że Gmina Kowalewo Pomorskie uzyskała zgodę Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu dla mieszkańców, którzy zawarli umowę oraz dokonali wpłaty 50% kosztów realizacji projektu.

Przejdź do - Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu

3 listopada 2021 |
Małgorzata Dębińska

Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie" w ramach Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014–2020. W dniu 17 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono kwestię przyspieszenia realizacji projektu, nie jak zakładano we wniosku o dofinansowanie w 2022 r. ale w 2021 r. z uwagi na przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o OZE, która wprowadza zmiany systemu prosumenckiego.

Przejdź do - Projekt umowy na instalacje OZE

Projekt umowy na instalacje OZE

22 czerwca 2021 |
Małgorzata Dębińska

W nawiązaniu do spotkania, które odbyło się 17 czerwca br. z mieszkańcami, do zapoznania przedkładamy umowę w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z dostawy i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, tj. instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła, realizowanej w ramach projektu pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie" objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014–2020.

Przejdź do - Pozytywna weryfikacja wniosku o dofinansowanie instalacji OZE dla mieszkańców

Pozytywna weryfikacja wniosku o dofinansowanie instalacji OZE dla mieszkańców

21 stycznia 2021 |
Małgorzata Dębińska

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 1/42/21 z dnia 13 stycznia 2021 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020.

Przejdź do - Informacja o złożonych wnioskach

Informacja o złożonych wnioskach

18 sierpnia 2020 |
Małgorzata Dębińska

Informuję, że na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego zamieszczono informację:

Przejdź do - Protokół pracy zespołu oceniającego

Protokół pracy zespołu oceniającego

29 lipca 2020 |
Małgorzata Dębińska

Protokół pracy zespołu oceniającego kompletność złożonych Deklaracji uczestnictwa w projekcie „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie"

Przejdź do - Wniosek o dofinansowanie instalacji OZE złożony

Wniosek o dofinansowanie instalacji OZE złożony

29 lipca 2020 |
Małgorzata Dębińska

W dniu 24 lipca br. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Oś priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.

Przejdź do - Regulamin naboru odbiorców końcowych

Regulamin naboru odbiorców końcowych

29 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

Dot. projektu pn.Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

Przejdź do - Informacja do potencjalnych uczestników projektu dofinansowującego montaż instalacji OZE

Informacja do potencjalnych uczestników projektu dofinansowującego montaż instalacji OZE

26 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

W dniu 23 czerwca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami dotyczące realizacji projektu dofinansowującego montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Dotacja na instalacje OZE

Dotacja na instalacje OZE

9 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

W dniu 3 i 8 czerwca 2020 r. odbyły się spotkania dla mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie dotyczące możliwości pozyskania dotacji na budowę instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej prezentacji.