OZE dla mieszkańców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2020 |

Artykuły

Przejdź do - Informacja o złożonych wnioskach

Informacja o złożonych wnioskach

18 sierpnia 2020 |
Małgorzata Dębińska

Informuję, że na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego zamieszczono informację:

Przejdź do - Protokół pracy zespołu oceniającego

Protokół pracy zespołu oceniającego

29 lipca 2020 |
Małgorzata Dębińska

Protokół pracy zespołu oceniającego kompletność złożonych Deklaracji uczestnictwa w projekcie „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie"

Przejdź do - Wniosek o dofinansowanie instalacji OZE złożony

Wniosek o dofinansowanie instalacji OZE złożony

29 lipca 2020 |
Małgorzata Dębińska

W dniu 24 lipca br. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Oś priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.

Przejdź do - Regulamin naboru odbiorców końcowych

Regulamin naboru odbiorców końcowych

29 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

Dot. projektu pn.Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

Przejdź do - Informacja do potencjalnych uczestników projektu dofinansowującego montaż instalacji OZE

Informacja do potencjalnych uczestników projektu dofinansowującego montaż instalacji OZE

26 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

W dniu 23 czerwca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami dotyczące realizacji projektu dofinansowującego montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Dotacja na instalacje OZE

Dotacja na instalacje OZE

9 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

W dniu 3 i 8 czerwca 2020 r. odbyły się spotkania dla mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie dotyczące możliwości pozyskania dotacji na budowę instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej prezentacji.