Modernizacja SP w Mlewie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 sierpnia 2021 |
Małgorzata Dębińska

baner - fundusze UE

Gmina Kowalewo Pomorskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie”. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Kowalewo Pomorskie. Dofinansowanie projektu z UE: 305.113,00 PLN

Artykuły

Przejdź do - Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie

20 sierpnia 2021 |
Małgorzata Dębińska

Gmina Kowalewo Pomorskie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie" w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.