Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki-Mariany

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2021 |
Paulina Wiśniewska

Tablica - fundusze

Projekt pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828, został zrealizowany w 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana w dniu 8 marca 2021 r. z Zakładem Drogowo Budowlanym sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa.

Zakres prac związanych przebudową drogi obejmował:

 • profilowanie istniejącej nawierzchni,
 • przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni,
 • uregulowanie szerokości jezdni do 3,50m,
 • przebudowę skrzyżowań,
 • przebudowę istniejących zjazdów,
 • przebudowę poboczy,
 • wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej / odsączającej;
 • wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego i gruzu betonowego,
 • wykonanie nawierzchni z bitumicznej z betonu asfaltowego (4+3cm),
 • odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp rowów,
 • oznakowanie pionowe i poziome.

Ponadto zrealizowano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonano i zamontowano tablicę informacyjną w ramach promocji projektu.

W dniu 12.10.2021 r. dokonano odbioru końcowego robót.

Całkowita wartość zadania: 1.398.444,93 zł brutto.
Wartość dofinansowania: 699.222,00 zł.

Artykuły

Przejdź do - Budowa i przebudowa dróg gminnych w 2021 roku

Budowa i przebudowa dróg gminnych w 2021 roku

24 marca 2021 |
Paulina Wiśniewska

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 8 marca br. została podpisana umowa z Zakładem Drogowo Budowlanym sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa na „Budowę i przebudowę dróg gminnych (Srebrniki-Mariany, Mlewo-Mlewiec, Piątkowo) na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie" na łączną kwotę 3.104.704,49 zł brutto.