Plac zabaw ul. Kościuszki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 listopada 2022 |

Artykuły

Przejdź do - Podpisanie umowy o dofinansowanie placu zabaw przy ul. Kościuszki

Podpisanie umowy o dofinansowanie placu zabaw przy ul. Kościuszki

6 lutego 2023 |
Małgorzata Dębińska

W dniu 27 stycznia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - etap II ", dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Przejdź do - Tabliczka projektowa

Tabliczka projektowa

27 stycznia 2023 |
Małgorzata Dębińska

Gmina Kowalewo Pomorskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie - etap II"

Przejdź do - Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie -II etap

Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie -II etap

30 grudnia 2022 |
Monika Lewandowska

W dniu 27 grudnia 2022r. nastąpił techniczny odbiór zadania pn. "Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorski – II etap". W ramach tej inwestycji przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pomorskim powstał plac zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej.

Przejdź do - Podpisanie umów na modernizację oświetlenia i budowę placu zabaw

Podpisanie umów na modernizację oświetlenia i budowę placu zabaw

17 listopada 2022 |
Monika Lewandowska

W dniu 8 listopada br. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski podpisał umowę z firmą: „ELECTROJAC" Zakład Usług Elektrotechnicznych Jacek Rzepka na realizację zadania "Budowa linii elektroenergetycznej kablowej do zasilania istniejących opraw LED w m. Sierakowo". Wartość zadania wynosi 150.060,00 zł, a realizacja przewidziana jest w bieżącym roku.