SIM "KZN-Toruński"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2022 |

Artykuły

Przejdź do - Analiza zapotrzebowania na lokale

Analiza zapotrzebowania na lokale

17 lutego 2023 |
Katarzyna Brzycka

W związku z prowadzoną przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN – Toruński" Sp z o.o. analizą zapotrzebowania na lokale na wynajem w ramach przygotowania dokumentacji inwestycji, poniżej zamieszczamy link do badania ankietowego w ww. zakresie:

Przejdź do - Spotkanie robocze w sprawie inwestycji realizowanej przy ul. Kościuszki

Spotkanie robocze w sprawie inwestycji realizowanej przy ul. Kościuszki

8 lutego 2023 |
Bożena Rymanowska

W dniu 31 stycznia b.r. odbyło się spotkanie robocze w sprawie realizowanej przez SIM „KZN-Toruński" Sp. z o.o.  inwestycji w Kowalewie Pomorskim przy ul. Kościuszki.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Kowalewa Pom. Pan Jacek Żurawski wraz z Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o Panią Lidią Jankowską

Przejdź do - SIM - dokumentacja projektowa

SIM - dokumentacja projektowa

26 stycznia 2023 |
Katarzyna Brzycka

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Toruński" Sp z o.o. przeprowadziła procedurę przetargową na sporządzenie dokumentacji projektowej dla inwestycji- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pomorskim,

Przejdź do - SIM - procedura wyłonienia najemców lokali

SIM - procedura wyłonienia najemców lokali

23 listopada 2022 |
Katarzyna Brzycka

W dniu 27 października w Toruniu w siedzibie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński" Sp z o.o. przedstawiono wspólnikom przewidywaną procedurę wyłonienia najemców lokali, które powstaną w ramach inicjatywy.

Przejdź do - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki

29 września 2022 |
Bożena Rymanowska

W dniu 27 września 2022roku pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie, reprezentowaną przez Burmistrza Jacka Żurawskiego a SIM „KZN-Toruński" Sp. z o. o., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p. Filipa Szretera została podpisana umowa,