Modernizacja gospodarki osadowej – III Etap

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - „Modernizacja gospodarki osadowej III etap”

„Modernizacja gospodarki osadowej III etap”

17 maja 2023 |
Wiesław Chmielewicz

W dniu 09 maja br. dokonano protokolarnego odbioru inwestycji: „Modernizację gospodarki osadowej – III Etap" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w szczególności jest zgodny z Osią priorytetową 4. Region przyjazny środowisku, Działaniem 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałaniem 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT.

Przejdź do - Podpisanie umowy na „Modernizację gospodarki osadowej – III Etap”

Podpisanie umowy na „Modernizację gospodarki osadowej – III Etap”

22 lutego 2023 |
Wiesław Chmielewicz

W dniu 15 lutego br. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski podpisał z firmą: HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIUSZ DOBROŃ” Sp. z o.o. reprezentowaną przez: Rafała Kasprzak- prezesa Zarządu Spółki mającą/ym siedzibę przy Ul. Gronowskiej 4a, 64-100 Leszno, umowę na „Modernizację gospodarki osadowej – III Etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.