HONOROWI OBYWATELE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Święty Jan Paweł II – ustanowiony Honorowym Obywatelem Gminy Kowalewo Pomorskie uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/161/99 z dnia 11.11.1999 r.

Jan Paweł II - Karol Józef Wojtyła, urodził się 18.05.1920 r. w Wadowicach, zmarł 02.04.2005 r. w Watykanie. Jest postacią, której ze względu na jej fenomen, nie trzeba przybliżać nikomu. Z uwagi na to właśnie, sylwetka Ojca Świętego Jana Pawła II zostanie przedstawiona w wielkogabarytowym skrócie.

Jan Paweł II to nie tylko polski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, kawaler Orderu Orła Białego i papież od 16.10.1978 r. do 02.04.2005 r. Jan Paweł II to również poliglota, aktor, dramaturg i pedagog. Jest Honorowym Obywatelem bardzo wielu miast.

13 maja 2005 roku papież Benedykt XVI skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i ogłosił, że nie widzi przeszkód, aby proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się NATYCHMIAST, bez zachowania wymaganego pięcioletniego okresu. Formalnie proces rozpoczął się 28 czerwca 2005 roku, kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału beatyfikacyjnego. W dniu 1 maja 2011 roku nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy Świętej na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI, uroczystą mszę koncelebrowało kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów i biskupów z całego świata. Kanonizacja Jana Pawła II odbyła się 27 kwietnia 2014 roku w Watykanie, na Placu Świętego Piotra, podczas której papież Polak, został ogłoszony świętym Kościoła katolickiego. Jan Paweł II został kanonizowany dziewięć lat po śmierci i trzy lata po beatyfikacji.

2. Śp. Jan Łęgowski - Honorowe Obywatelstwo Gminy Kowalewo Pomorskie zostało Mu nadane uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/294/01 z dnia 08.06.2001 r.

Urodził się 08.03.1920 r. w Kowalewie Pomorskim. Po wielu latach żołnierskiej tułaczki osiadł początkowo w Wielkiej Brytanii, a następnie w szwajcarskim Pfeffingen. Od lat prowadził działalność charytatywną, z której część środków przekazywał do rodzinnego Kowalewa.

Dotacje Jana Łęgowskiego umożliwiły dofinansowanie zakupu karetek pogotowia ratunkowego oraz wyposażenie boiska szkolnego. Środki finansowe, które przekazywał do Szkoły Podstawowej w Kowalewie, przeznaczane były na zakup podręczników, odzieży i żywności dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych. Honorowy Obywatel Gminy Kowalewo Pomorskie regularnie odwiedzał Polskę i rodzinne Kowalewo. Zmarł 26 listopada 2011 roku mając 91 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 grudnia 2011 roku. Dla osób, które nie mogły osobiście oddać hołdu w Szwajcarii, w tym samym czasie w kościele pw. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim odbyła się msza święta w intencji śp. Jana Tomasza Łęgowskiego. Po mszy świętej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury została wyłożona księga kondolencyjna.

3. Śp. Ksiądz Kanonik Franciszek Ksawery Okroy – pośmiertnie ustanowiony Honorowym Obywatelem Gminy Kowalewo Pomorskie uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/294/01 z dnia 08.06.2001 r.

Urodził się 16.01.1908 r. w Miszewie k/Żukowa. W 1950 r. uzyskał tytuł mgr teologii na UJ w Krakowie i mgr filozofii na UMK w Toruniu. Od 1963 r. był proboszczem parafii w Kowalewie Pom., a od 1964 r. dziekanem golubskim. W Kowalewie pracował do 1989 r., po czym przeszedł na emeryturę i osiadł w swej rodzinnej parafii Żukowo, gdzie po długiej chorobie zmarł w 1993 r. Na szczególną uwagę zasługuje Jego dbałość o sprawy parafii i zabytkową świątynię, jej wystrój oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem (nowy strop, konserwacja dachu itd.).

4. Śp. Stanisław Dąbkowski – w uznaniu Jego szczególnych zasług pośmiertnie nadano Mu Honorowe Obywatelstwo Gminy Kowalewo Pomorskie uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/132/04 z dnia 11.11.2004 r.

Urodził się 05.02.1924 r. w Kowalewie Pomorskim. Przewodniczył budowie drogi we wsi Martyniec, był aktywnym członkiem Kółka Rolniczego w Kowalewie Pom. i mężem zaufania Cukrowni Chełmża. W latach 1960-1970 był ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu, w latach 80-tych z kolei Prezesem ZSL w Kowalewie Pomorskim. W 1984 r. był delegatem na IX Kongres ZSL, na którym został wybrany członkiem Prezydium. Był również członkiem Prezydium władz wojewódzkich ZSL. W 1987 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 1995 r. medal pamiątkowy za zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa. Wszystko to świadczy o tym, iż był On zapalonym społecznikiem.

5. Siostra Monika – Teresa Gojtowska – ustanowiona Honorowym Obywatelem Gminy Kowalewo Pomorskie uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/179/08 z dnia 11.11.2008 r.

Urodziła się 09.01.1930 r. w Leszczynkach, na Kaszubach. Podczas pracy w Szpitalu Powiatowym w Kartuzach po raz pierwszy zetknęła się z Siostrami Elżbietankami. Pierwsze śluby złożyła w dniu 16.08.1950 r., natomiast kolejne, a zarazem ostateczne w dniu 25.08.1955 r.

Do Kowalewa przybyła w 1958 r. i początkowo pracowała w charakterze pielęgniarki. W czasie stanu wojennego rozdawała dary napływające z zagranicy. Od 1991 r. przez 3 lata prowadziła lekcje religii w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. Obecnie, od wielu lat bezinteresownie dba o szaty liturgiczne i służy w tutejszym kościele. W dniu 12.09.2010r. uroczyście świętowała 60 rocznicę złożenia Ślubów Zakonnych. Siostra Gojtowska jest lokalnie bardzo dobrze znana jako osoba niezwykle sumienna, bezinteresowna, oddana i skromna.