Z Urzędu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Wielkie pieniądze do kowalewskiej podstrefy

Wielkie pieniądze do kowalewskiej podstrefy

21 września 2018 |
Karolina Kowalska

W załączeniu przekazuję do zapoznania artykuł z Gazety Pomorskie z dnia 20.09.18 „Pionierskie działania biznesu. Będzie inwestycja za 82mln.zł". Działająca w kowalewskiej podstrefie spółka Plastica uzyskała wsparcie na nowe inwestycje o wartości 82mln.zł.

Obecnie spółka zatrudnia ponad 1300 osób z czego większość to mieszkańcy Kowalewa Pom. i powiatu golubsko- dobrzyńskiego.

Przejdź do - Sprostowanie do artykułu „Przedwyborczy bubel"

Sprostowanie do artykułu „Przedwyborczy bubel"

21 września 2018 |
Małgorzata Wegner

Poniżej załączamy sprostowanie do artykułu „Przedwyborczy bubel" zamieszczonego w gazecie CGD w dniu 20 września 2018 r., które w dniu dzisiejszym zostało przekazane do redakcji. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Przejdź do - Odpowiedź do artykułu pt. „Rewitalizacja na siłę”

Odpowiedź do artykułu pt. „Rewitalizacja na siłę”

21 września 2018 |
Karolina Kowalska

W związku z bardzo lakonicznym i zawierającym nieprawdziwe informacje artykułem w gazecie CGD pt. „Rewitalizacja na siłę" z dnia 20.09.2018r. opisującym rekultywacje kowalewskiego rynku postanowiłem przekazać państwu moje stanowisko.

Przejdź do - Budżety sołeckie na rok 2019 - aktualizacja - Bielsk dn. 20 września

Budżety sołeckie na rok 2019 - aktualizacja - Bielsk dn. 20 września

21 września 2018 |
Karolina Kowalska

Sierpień i wrzesień to bardzo pracowity czas w gminie Kowalewo Pomorskie. Mieszkańcy wszystkich 23 sołectw dzielą przyznane im na 2019r. środki oraz podsumowują wydatki poczynione już w tym roku. Gmina Kowalewo Pomorskie już dziesiąty rok realizuje ustawę o budżecie sołeckim.

Przejdź do - Dostaliśmy dofinansowanie unijne z RPO i PROW

Dostaliśmy dofinansowanie unijne z RPO i PROW

20 września 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 12 września w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie 71 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wśród wręczonych umów były projekty dotyczące budowy, rozbudowy i wyposażenia świetlic i domów kultury na terenach wiejskich.

Przejdź do - INFORMACJA O ZEBRANIU WIEJSKIM - SOŁ. PLUSKOWĘSY

INFORMACJA O ZEBRANIU WIEJSKIM - SOŁ. PLUSKOWĘSY

19 września 2018 |
Małgorzata Pawlewicz

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Pluskowęsy

odbędzie się w dniu 24.09.2018 r. o godz. 18.00

w świetlicy wiejskiej w Pluskowęsach

Przejdź do - Ekobiesiada 2018

Ekobiesiada 2018

19 września 2018 |
Barbara Niewidział

W dniu 16 września 2018 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim zorganizowano już po raz trzynasty KONKURSY EKOLOGICZNE W RAMACH EKOBIESIADY.

Przejdź do - Podwójna okazja do świętowania

Podwójna okazja do świętowania

19 września 2018 |
Karolina Kowalska

Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie połączył zakończenie modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Brodnicka 1 z podsumowaniem konkursu ekologicznego Ekowypady za Elektroodpady. W dniu 17 września, na kilka dni przed akcją Sprzątanie Świata zaproszono do PSZOK przedstawicieli wszystkich placówek oświatowych z dyrektorami i koordynatorami, którzy w placówkach nadzorowali zbiórkę elektroodpadów.

Przejdź do - NAGRODA GŁÓWNA W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM  DLA WIKTORII WIECZYŃSKIEJ

NAGRODA GŁÓWNA W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA WIKTORII WIECZYŃSKIEJ

19 września 2018 |
Mariola Orzechowska

W dniu 10.09.2018, w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbył się uroczysty finał konkursów o zasięgu wojewódzkim w ramach kampanii  „Tu jest super - tu jest zdrowo”. Kolejna, siódma już edycja zrealizowana została wspólnie przez Polska Press Bydgoszcz i Urząd Marszałkowski. W tym roku tematem wiodącym stało się nasze zdrowie i aktywny styl życia. Nad realizacją projektu i przebiegiem konkursów czuwała Beata Krzemińska - rzecznik prasowy urzędu.

Przejdź do - XXII Gminne Zawody Strzeleckie

XXII Gminne Zawody Strzeleckie

19 września 2018 |
Jolanta Jakubiak

Andrzej Grabowski Burmistrz Kowalewa Pomorskiego i Rada Sołecka Sołectwa Kiełpiny serdecznie zapraszają na XXII Gminne Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta. Zawody odbędą się w dniu 23 września 2018 roku o godz. 12:00 na strzelnicy w Kiełpinach.

Przejdź do - Rządowy program „Dobry start”

Rządowy program „Dobry start”

18 września 2018 |
Kierownik MGOPS

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż wypłata jednorazowego świadczenia realizowanego w ramach Rządowego Programu „Dobry Start” w wysokości 300,00 zł na wnioski złożone do 30  - tego sierpnia 2018r.  nastąpi  w dniach 20 – 21 września 2018 r.

Przejdź do - Podziękowanie

Podziękowanie

18 września 2018 |
Karolina Kowalska

Wszystkim,którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal,okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych śp. Józefa Baran, z całego serca dziękujemy.

Przejdź do - Strażacy jeszcze sprawniejsi w pomaganiu

Strażacy jeszcze sprawniejsi w pomaganiu

17 września 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 17 września br. samorząd gminy przekazał 3 jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Kowalewo Pomorskie sprzęt o łącznej wartości ponad 70tys.zł. Sprzęt przeznaczony do skutecznego udzielania pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa oraz niesienia pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

Przejdź do - Pogoda sprzyja drogowcom

Pogoda sprzyja drogowcom

17 września 2018 |
Karolina Kowalska

Na drogach gminnych w Kowalewie Pomorskim cały czas pracuje ciężki sprzęt. Sprzyja temu piękna, słoneczna pogoda. Jedna ekipa ułożyła deszczówkę i lada chwila zacznie układać kostkę polbrukową na ul. Kościuszki, zaś druga ekipa układa kostkę na ulicy osiedlowej w Wielkim Rychnowie.

Przejdź do - VII rocznica śmierci

VII rocznica śmierci

17 września 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 15 września, w VII rocznicę śmierci proboszcza parafii Srebrniki (gm. Kowalewo Pomorskie) śp. Mirosława Kwiatkowskiego w imieniu społeczeństwa Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski złożył hołd.

Przejdź do - Roboty ziemne na Placu 700-lecia w Kowalewie Pomorskim

Roboty ziemne na Placu 700-lecia w Kowalewie Pomorskim

14 września 2018 |
Renata Siwiec

Informujemy, że w dniach 17-19 września br. (poniedziałek, wtorek, środa) prowadzone będą roboty ziemne na Placu 700-lecia w Kowalewie Pomorskim na części parkingu od plebanii do ul. Krótkiej. W ww. dniach teren ten zostanie wyłączony z ruchu. Prosimy o pozostawienie pojazdów poza terenem parkingu, co znacznie ułatwi wykonanie ww. prac. Jako miejsce parkingu zastępczego proponujemy teren dawnego placu targowego przy ul. Strażackiej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przejdź do - Sprzedaż działek w Wielkiej Łące
Przejdź do - Informacja o składzie, siedzibie i dyżurach komisji wyborczej
Przejdź do - Pożegnaliśmy naszą stulatkę

Pożegnaliśmy naszą stulatkę

12 września 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 11 września towarzyszyliśmy w ostatniej drodze śp. Janiny Sroka. Ta sędziwa Kowalewianka liczyła sobie 100lat i 9 miesięcy. Wśród osób odprowadzających śp. Janinę na miejsce wiecznego spoczynku była delegacja samorządowa z Burmistrzem Miasta Andrzejem Grabowskim na czele oraz delegacja Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

10 września 2018 |
Karolina Kowalska

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Janiny Sroka
100-letniej mieszkanki Gminy Kowalewo Pomorskie

...