Z Urzędu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Konkurs fotograficzny Dla Niepodległej z unikatową nagrodą

Konkurs fotograficzny Dla Niepodległej z unikatową nagrodą

13 listopada 2018 |
Karolina Kowalska

Ogłaszamy konkurs fotograficzny na zdjęcie pokazujące jak Państwo świętowaliście 100-lecie Odzyskania Niepodległości na przestrzeni minionego roku 11.11.2017- 11.11.2018. 10 pierwszych zdjęć otrzyma unikatowy prezent, którym jest magnes z wizerunkiem Kowalewa.

Przejdź do - Świętowaliśmy 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Świętowaliśmy 100-lecie Odzyskania Niepodległości

13 listopada 2018 |
Karolina Kowalska

Kowalewo Pomorskie, jak tysiące miast i gmin świętowało w dniu 11 listopada obchody 100-lecia Niepodległości. Uroczystości zainaugurowało wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Zebrani na koncercie w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury śpiewali nie tylko pieśni patriotyczne, ale i operetkowe.

Przejdź do - Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

9 listopada 2018 |
Edyta Jasińska

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Przejdź do - Planowane wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu

9 listopada 2018 |
Agnieszka Szczepanowska

Zgodnie z informacją uzyskaną w dniu 6 listopada 2018r. z ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Toruniu informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:  w dniu 13.11.2018 r. w godz. 7.00–11.30 Stacja: Wielka Łąka 6, w dniu 16.11.2018 r. w godz. 10.30 – 14.00, Stacje: Borówno 2, 3, Wielkie Rychnowo 1, 3, 4, 8, 11, Nowy Dwór 1, 2, 4, 5, 7.

 

Przejdź do - Pożegnaliśmy kombatanta

Pożegnaliśmy kombatanta

7 listopada 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 6 listopada Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski w imieniu społeczeństwa pożegnał śp. Józefa Szumskiego. W uroczystości pogrzebowej uczestniczył również sztandar gminy, wójt Golubia Dobrzynia Marek Ryłowicz, delegacja polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz delegacja Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, czyli Kombatantów.

Przejdź do - Wyniki wyborów samorządowych - głosowanie ponowne 4 listopad 2018 r.

Wyniki wyborów samorządowych - głosowanie ponowne 4 listopad 2018 r.

5 listopada 2018 |
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej - Zyta Szymańska

Na burmistrza został wybrany ŻURAWSKI Jacek Sylwester  zgłoszony przez KWW JACKA ŻURAWSKIEGO, który uzyskał większą liczbę głosów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie informacyjnej PKW [tutaj].

 

Przejdź do - Darz Bór w kole łowieckim Knieja

Darz Bór w kole łowieckim Knieja

4 listopada 2018 |
Karolina Kowalska

Tradycyjnie, w imieniny swojego patrona Św. Huberta (3 listopada), członkowie kowalewskiego koła łowieckiego Knieja zorganizowali łowy. Od rana szesnastu   myśliwych polowało w przynależnym im okręgu (3tys.ha w gm. Kowalewo Pom.).

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

3 listopada 2018 |
Karolina Kowalska

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci śp. Józefa Szumskiego Członka Honorowej Kapituły Miasta, Działacza Związku Bojownik o Wolność i Demokrację

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym składa Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, członkowie Honorowej Kapituły Miasta, członkowie ZBOWID, radni oraz pracownicy urzędu

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 6 listopada o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Kowalewie Pom.

Przejdź do - W Zaduszki odwiedziliśmy groby przyjaciół

W Zaduszki odwiedziliśmy groby przyjaciół

2 listopada 2018 |
Karolina Kowalska

W Dzień Zaduszny Burmistrz Miasta odwiedził groby przyjaciół, gdzie oddał hołd i uczcił pamięć osób, których z nami już nie ma.  Byli to: śp. ks. kanonik Bernard Kowalewski, śp. ks. kan. Mirosław Kwiatkowski, śp. ks. kan. Roman Cieszyński, śp. radny Jarosław Lewandowski, śp. Radny Mirosław Milczarek, śp. Dyrektor Henryk Michalec, śp. Honorowy Obywatel Miasta siostra Monika Gojtowska, śp. Honorowy Obywatel Stanisław Dąbkowski, śp. Jerzy Faluta, śp. Waldemar Balcerek i śp. Barbara Kaźmierska.

Na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Przejdź do - Będziemy e-aktywni

Będziemy e-aktywni

2 listopada 2018 |
Karolina Kowalska

Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie uczestniczy w projekcie partnerskim „E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko- pomorskiego i łódzkiego”. W ramach współpracy realizuje projekt pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie” .

Przejdź do - Sam zaprojektuje i sam wykona

Sam zaprojektuje i sam wykona

31 października 2018 |
Karolina Kowalska

Firma Top Garden Piotr Mucha z Wielkiego Rychnowa wygrała przetarg na przebudowę drogi dojazdowej- ul. 1-go Maja- etap II na działce geod. 118. W przetargu pokonał dwie droższe firmy.

Przejdź do - Droga w Wielkim Rychnowie utwardzona

Droga w Wielkim Rychnowie utwardzona

31 października 2018 |
Karolina Kowalska

Już na finiszu są prace modernizacyjne drogi gminnej Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór. Sprzyja temu pogoda. Samorządowi gminy jak i wykonawcy zależy, aby jak najszybciej przywrócić pełna komunikacje pomiędzy tymi wsiami, aby ciężki sprzęt wożący kruszywo nie rozjeżdżał dróg polnych.

Przejdź do - Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

31 października 2018 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Godziny funkcjonowania

Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego

dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Przejdź do - DBAJMY O NASZ NOWY RYNEK !!!

DBAJMY O NASZ NOWY RYNEK !!!

31 października 2018 |
Renata Siwiec

W związku z kończącymi się pracami na naszym rynku - Plac 700-lecia w Kowalewie Pom, zwracamy się z prośbą o nie wchodzenie na tereny zielone, gdyż została posiana trawa, która jest w okresie  wzrostu i krzewienia. Apelujemy również o nie niszczenie nowo nasadzonych drzew i krzewów.

Dbajmy, aby nowy rynek był wizytówką naszego miasta.

Przejdź do - Obie strony zadowolone ze stażu

Obie strony zadowolone ze stażu

31 października 2018 |
Karolina Kowalska

W ramach projektu „Aktywni i Samodzielni” w urzędzie miejskim staż odbywała p. Magdalena Bąk, uczestniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim. Dobiegł końca I etap stażu. Dzięki współpracy samorządu i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pani Magdalena miała możliwość zdobycia doświadczenia jako pomocnik ds. recyklingu.

Przejdź do - Podziękowania za współpracę

Podziękowania za współpracę

31 października 2018 |
Karolina Kowalska

Na ostatniej w tej kadencji naradzie dyrektorów placówek oświatowych w dniu 29 października kierujące szkołami i przedszkolem panie dyrektorki podziękowały ustępującemu burmistrzowi za wieloletnią współpracę. Były kwiaty, pamiątkowy długopis oraz życzenia na kolejnym etapie drogi samorządowej.

Przejdź do - Zaświadczenia radnym powiatowym wręczone

Zaświadczenia radnym powiatowym wręczone

31 października 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 30 października 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu sędzia Leszek Osiński, Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w imieniu Komisji wręczył 17 osobom zaświadczenie o wyborze na radnych do Rady Powiatu.

Przejdź do - Młode Pary z 50-letnim stażem

Młode Pary z 50-letnim stażem

31 października 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 30 października w gminie Kowalewo Pomorskie cztery pary małżeńskie świętowały piękne jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP szanownym jubilatom wręczył Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski wraz z kierownikiem USC Anną Szewczyk i pracownikami urzędu Stanu Cywilnego p. Agnieszka Kozłowską i Eweliną Lewandowską.

Przejdź do - Podziękowanie za wsparcie kampanii "Sprzątanie Świata  Polska 2018"

Podziękowanie za wsparcie kampanii "Sprzątanie Świata Polska 2018"

30 października 2018 |
Renata Siwiec

Serdeczne podziękowania dla Pana Leszka Mul właściciela F. H. P.  "MAL-PAK" w Kowalewie Pomorskim za zaangażowanie w tegoroczną kampanie ,,Sprzątanie Świata  Polska 2018”, która odbyła się w dniach 21-22 września br., pod hasłem przewodnim "AKCJA-SEGREGACJA".

Przejdź do - Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018”

Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018”

30 października 2018 |
Renata Siwiec

Corocznie organizowana kampania „Sprzątanie Świata" ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Uczy poszanowania środowiska naturalnego i otaczającej nas przyrody, promuje proekologiczne postawy i zachowania, uświadamia nam, że stan środowiska, w którym żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych. Dodatkowo, każdego roku to ważne przedsięwzięcie angażuje i integruje społeczności lokalne.