Z Urzędu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Informacja w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Informacja w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

14 maja 2020 |
Ewa Bąk

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 820.) informuję, że z dniem 18 maja 2020 r. (poniedziałek) wznawia się bezpośrednią obsługę klientów Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Przejdź do - Wyłączenia prądu

Wyłączenia prądu

19 października 2020 |
Katarzyna Brzycka

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

• dnia 20.10.2020 r. Stacja Mlewo 3 obw. 100 w godz. 7.00-10.30

Przejdź do - Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020”

Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020”

19 października 2020 |
Renata Siwiec

Corocznie od lat organizowana kampania „Sprzątanie Świata" ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Uczy poszanowania środowiska naturalnego i otaczającej nas przyrody, promuje proekologiczne postawy i zachowania, uświadamia nam, że stan środowiska, w którym żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych.

Przejdź do - Oddaliśmy hołd Honorowym Obywatelom Kowalewa Pomorskiego

Oddaliśmy hołd Honorowym Obywatelom Kowalewa Pomorskiego

16 października 2020 |
Marta Chądzyńska

W dniu 16 października br. o godzinie 10:00 w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim została odprawiona Msza św., podczas której oddano hołd wszystkim Honorowym Obywatelom Kowalewa Pomorskiego. Tytuł ten nadany został osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Kowalewo Pomorskie, są to:

Przejdź do - Zebranie Samorządu Osiedlowego Osiedle Brodnickie

Zebranie Samorządu Osiedlowego Osiedle Brodnickie

16 października 2020 |
Brygida Sławińska-Śliwa

We wszystkich sołectwach na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie odbyły się zebrania wiejskie. Teraz przyszła kolej na Osiedle Brodnickie, co miało miejsce 12 października 2020 r. Przewodniczący Osiedla Brodnickiego Henryk Sławiński oraz Zarząd zaprosili mieszkańców, Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego i Radnego Rady Miejskiej Wojciecha Małkiewicza.

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

16 października 2020 |
Patrycja Baran

Wyrazy głębokiego współczucia Panu Piotrowi Strzeleckiemu Radnemu Rady Miejskiej z powodu śmierci Ojca składają:
Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Przejdź do - Informator ZUS
Przejdź do - Wielkie serce na nakrętki

Wielkie serce na nakrętki

13 października 2020 |
Anna Dalke

Metalowy kosz w kształcie serca na plastikowe nakrętki, którego wykonanie i ustawienie sfinansowała firma Gra-Mar z Kowalewa Pomorskiego został zlokalizowany przy wejściu na teren Urzędu Miejskiego. 

Przejdź do - Powstanie nowa ścieżka rowerowa na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

Powstanie nowa ścieżka rowerowa na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

9 października 2020 |
Małgorzata Dębińska

W dniu 7 października Burmistrz Miasta Jacek Żurawski uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim.

Przejdź do - Obowiązek deratyzacji

Obowiązek deratyzacji

8 października 2020 |
Renata Siwiec

Przypominamy, że z zapisów §15.1 Uchwały nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wynika obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na obszarach nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, obiektami użyteczności publicznej oraz na terenach przemysłowych zakładów pracy.

Przejdź do - Dołączyliśmy do kampanii „Pod biało-czerwoną”

Dołączyliśmy do kampanii „Pod biało-czerwoną”

8 października 2020 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Informujemy, że Gmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła do projektu „Pod biało-czerwoną", który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce.

Przejdź do - Sołectwo Bielsk podzieliło fundusz sołecki

Sołectwo Bielsk podzieliło fundusz sołecki

5 października 2020 |
Małgorzata Dębińska

W sołectwie Bielsk w dniu 24 września odbyło się zebranie wiejskie podczas którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2021. W spotkaniu uczestniczyła Zastępca Burmistrza p. Ilona Rybicka oraz Radna Rady Miejskiej p. Halina Dąbrowska.

Przejdź do - Informacja na temat obsługi interesantów MGOPS w Kowalewie Pomorskim

Informacja na temat obsługi interesantów MGOPS w Kowalewie Pomorskim

2 października 2020 |
Agnieszka Januszko

Szanowni Państwo, z uwagi na występującą w Polsce pandemię koronawirusa Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników MGOPS obsługa nadal jest realizowana z zachowaniem określonych zasad tj.:

Przejdź do - Podział funduszu sołeckiego na rok 2021 w Sołectwie Mlewo

Podział funduszu sołeckiego na rok 2021 w Sołectwie Mlewo

2 października 2020 |
Donata Pilarska-Mądry

W dniu 29 września 2020 roku w Wiejskim Domu Kultury w Mlewie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy podzielili budżet na 2021 r. W zebraniu udział wzięło 17 uprawnionych do głosowania mieszkańców wsi. Z zaproszenia skorzystał także Burmistrz Miasta Jacek Żurawski.

Przejdź do - Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

1 października 2020 |
Karolina Jacuńska

Pragnę złożyć wszystkim osobom starszym najserdeczniejsze życzenia
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych!

Przejdź do - Zebranie wiejskie w Sołectwie Pluskowęsy

Zebranie wiejskie w Sołectwie Pluskowęsy

30 września 2020 |
Karolina Kowalska

W dniu 25 września 2020 roku odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Pluskowęsy, podczas którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2021 w łącznej kwocie 28.376,92 zł.

Przejdź do - Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

30 września 2020 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Godziny funkcjonowania
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

PAŹDZIERNIK

Przejdź do - XXII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

XXII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

30 września 2020 |
Donata Pilarska-Mądry

W dniu 25 września bieżącego roku odbyła się kolejna XXII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Podczas piątkowej Sesji Radni podjęli m.in. uchwały dotyczące powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej jak również powołania Honorowej Kapituły Miasta Kowalewa Pomorskiego, dokonali koniecznych przesunięć w budżecie gminy, określili również rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół.

Przejdź do - Zebranie wiejskie w Sołectwie Pruska Łąka

Zebranie wiejskie w Sołectwie Pruska Łąka

28 września 2020 |
Natalia Maleszewska

Dnia 23.09.2020 r. o godz. 18.00 w sołectwie Pruska Łąka (Szewa i Pruska Łąka) odbyło się zebranie wiejskie, które poprowadził Sołtys Sołectwa p. Zbigniew Manikowski. Celem zebrania było podjęcie przez mieszkańców Sołectwa uchwał w sprawie przesunięcia środków funduszu sołeckiego na 2020 r. pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami oraz w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 r.

Przejdź do - Wybory sołtysa w Sołectwie Napole

Wybory sołtysa w Sołectwie Napole

25 września 2020 |
Anna Osmańska

W dniu 18 września 2020 r. w sołectwie Napole odbyły się wybory Sołtysa oraz został podzielony budżet sołecki na 2021 rok. W zebraniu udział wzięło 39 osób, spośród 220 uprawnionych do głosowania co stanowiło 17,73 %. W głosowaniu tajnym, jednogłośnie mieszkańcy wybrali na sołtysa Pana Wojciecha Nadwornego.

Przejdź do - Zaproszenie do udziału w projekcie "Od aktywizacji do samorealizacji"

Zaproszenie do udziału w projekcie "Od aktywizacji do samorealizacji"

25 września 2020 |
Monika Piróg

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała
w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
zaprasza do udziału w projekcie
Od aktywizacji do samorealizacji

Przejdź do - Zebranie wiejskie w Sołectwie Wielka Łąka

Zebranie wiejskie w Sołectwie Wielka Łąka

25 września 2020 |
Justyna Putz

Dnia 19.09.2020 r. w sołectwie Wielka Łąka odbyło się zebranie wiejskie na którym podjęte zostały uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 r. oraz w sprawie przesunięcia środków funduszu sołeckiego na 2020 r. pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami.

Przejdź do - Zebranie sołeckie w sołectwie Frydrychowo

Zebranie sołeckie w sołectwie Frydrychowo

25 września 2020 |
Marta Chądzyńska

W dniu 21 września 2020 r. w Remizo – świetlicy w Pluskowęsach odbyło się zebranie sołeckie sołectwa Frydrychowo. W zebraniu uczestniczyło 22 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Głównym celem spotkania był podział funduszu sołeckiego na rok 2021, który został jednogłośnie zaakceptowany przez mieszkańców.

Przejdź do - Akcja przewonienia  gazu ziemnego JESIEŃ 2020

Akcja przewonienia gazu ziemnego JESIEŃ 2020

25 września 2020 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej (w załączeniu) zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. informację dot. akcji przewonienia gazu ziemnego JESIEŃ 2020.

Przejdź do - Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 649

Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 649

25 września 2020 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej (w załączeniu) zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez PBDI S.A informację dot. zmiany organizacji ruchu w związku z realizacją Farmy Wiatrowej Piątkowo.

Przejdź do - „Inicjuj z FIO 2.0” dla KGW w Kowalewie Pomorskim

„Inicjuj z FIO 2.0” dla KGW w Kowalewie Pomorskim

23 września 2020 |
Członkinie KGW Kowalewo Pomorskie

Miło nam poinformować, iż Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalewie Pomorskim otrzymało dofinansowanie w ramach projektu „Inicjuj z FIO 2.0" finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „AKTYWNE KOBIETY".

Przejdź do - Podział funduszu w Sołectwie Mariany

Podział funduszu w Sołectwie Mariany

23 września 2020 |
Monika Piróg

W dniu 15 września 2020 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Mariany podczas, którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2021 w łącznej kwocie 16 904,40 zł. Mieszkańcy jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu sołectwa zaplanowanego na rok 2021.

Przejdź do - Kolejne spotkanie w sprawie Programu KOLEJ+

Kolejne spotkanie w sprawie Programu KOLEJ+

23 września 2020 |
Monika Piróg

W dniu 14 września br. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zorganizował kolejne spotkanie w sprawie odtworzenia linii kolejowej Kowalewo Pomorskie - Brodnica przez Golub-Dobrzyń.

Przejdź do - Przebudowa drogi gminnej Mlewiec – Nowy Dwór

Przebudowa drogi gminnej Mlewiec – Nowy Dwór

22 września 2020 |
Paulina Wiśniewska

W sierpniu br. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z Wąbrzeźna rozpoczęło wykonywanie robót w ramach zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m".

Przejdź do - Zebranie wiejskie w sołectwie Mlewiec

Zebranie wiejskie w sołectwie Mlewiec

21 września 2020 |
Magdalena Ziółkowska

W dniu 16 września 2020 roku w remizo-świetlicy w Mlewcu odbyło się zebranie wiejskie, którego celem było podział funduszu sołeckiego na rok 2021. Mieszkańcy jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany przez Sołtysa Jerzego Śliwkę projekt budżetu na 2021 r. 

Przejdź do - Zebranie wiejskie w sołectwie Piątkowo

Zebranie wiejskie w sołectwie Piątkowo

21 września 2020 |
Anna Dalke

W dn. 12.09.2020 r. o godz. 16:00 odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Piątkowo. Uczestniczyło w nim 28 uprawnionych do głosowania mieszkańców wsi. Z zaproszenia skorzystał także Burmistrz Miasta Jacek Żurawski.

Przejdź do - Pierwszy dzwonek dla seniorów w roku akademickim 2020/2021

Pierwszy dzwonek dla seniorów w roku akademickim 2020/2021

18 września 2020 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 17.09.2020 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Filia w Kowalewie Pomorskim.

Przejdź do - Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

18 września 2020 |
Monika Piróg

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, PFR oraz PFR Portal PPK
zapraszają na konferencję
„PPK blisko Ciebie"

Przejdź do - Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

18 września 2020 |
Monika Piróg

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, podczas którego będzie można usyskać informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach LSR, w szczególności w zakresie wsparcia przedsiębiorczości oraz aktywizacji społecznej i społeczno-zawodowej.

Przejdź do - Obchody 42. rocznicy powstania niezależnego ruchu chłopskiego

Obchody 42. rocznicy powstania niezależnego ruchu chłopskiego

18 września 2020 |
Monika Piróg

W dniu 11.09.2020r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski uczestniczył w Kujawsko-Pomorskich Obchodach 42. rocznicy powstania niezależnego ruchu chłopskiego.

Przejdź do - Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Srebrniki

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Srebrniki

18 września 2020 |
Beata Lewandowska

W dniu 11 września bieżącego roku w remizo - świetlicy wiejskiej w Srebrnikach odbyło się zebranie wiejskie.

Przejdź do - Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2106C relacji Wielka Łąka-Lipienica

Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2106C relacji Wielka Łąka-Lipienica

17 września 2020 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez Zakład Drogowo Budowlany sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Rogowo informację dot. zmiany organizacji ruchu w związku z realizacją robót drogowych.

Przejdź do - Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny

17 września 2020 |
Mirosław Wasilewski

Jak już wcześniej informowaliśmy Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, którego budowa jest wspierana przez Unię Europejską.

Przejdź do - Zebranie w sołectwie Kowalewo Pomorskie

Zebranie w sołectwie Kowalewo Pomorskie

17 września 2020 |
Natalia Brudz-Huzior

W dniu 14 września bieżącego roku mieszkańcy sołectwa Kowalewo Pomorskie dokonali podziału środków funduszu sołeckiego na 2021 rok. W przyszłym roku do dyspozycji sołectwa przypadła kwota 21.399,76 zł. Zebrani mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali o przeznaczeniu w/w funduszu głównie na utrzymanie dróg.

Przejdź do - Wiktoria i Natalia wicemistrzyniami Województwa Kujawsko – Pomorskiego w szachach

Wiktoria i Natalia wicemistrzyniami Województwa Kujawsko – Pomorskiego w szachach

15 września 2020 |
Benedykt Mroziński

Bardzo dobrze zagrali młodzi szachiści reprezentujący LKS Promień w Mistrzostwach Województwa Juniorów i dzieci w szachach szybkich.