Z Urzędu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - 101. rocznica powrotu Kowalewa Pomorskiego do RP

101. rocznica powrotu Kowalewa Pomorskiego do RP

26 stycznia 2021 |
Paulina Wilamowska

W dniu 19 stycznia br. minęła 101. rocznica powrotu Kowalewa Pomorskiego do Macierzy. To wydarzenie uczczono w symboliczny sposób.

Przejdź do - Przekazanie sprzętu jednostce OSP Wielkie Rychnowo

Przekazanie sprzętu jednostce OSP Wielkie Rychnowo

26 stycznia 2021 |
Edyta Jasińska

W dniu 11 stycznia 2021r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie przekazał Jednostce OSP Wielkie Rychnowo nowy sprzęt ratowniczy. W przekazaniu sprzętu uczestniczył również w imieniu Posła Mariusza Kałużnego Pan Adam Galus.

Przejdź do - Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku

26 stycznia 2021 |
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

Powiat Golubsko-Dobrzyński od dnia 1 stycznia 2021 r. kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Przejdź do - Webinaria dotyczące funduszy europejskich

Webinaria dotyczące funduszy europejskich

26 stycznia 2021 |
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinaria.

Przejdź do - Informator ZUS
Przejdź do - Czujniki jakości powietrza

Czujniki jakości powietrza

25 stycznia 2021 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Kowalewo Pomorskie dołączyło do grona miast, na terenie których zostały zainstalowane czujniki jakości powietrza.

Przejdź do - Doręczanie decyzji podatkowych

Doręczanie decyzji podatkowych

22 stycznia 2021 |
Aneta Watras

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim organizuje doręczanie decyzji podatkowych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz Sołtysów.

Przejdź do - Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

21 stycznia 2021 |
Ewa Bąk

Do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskiem wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu (dopłata nie jest przyznawana osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Przejdź do - Informacja

Informacja

21 stycznia 2021 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Informujemy, że nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu dzierżawy gruntów pod garaż i ogródków przydomowych będących w zasobie gminnym.

Przejdź do - Rządowy program ”Rodzina 500+”

Rządowy program ”Rodzina 500+”

19 stycznia 2021 |
Kamila Gajewska

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego realizowanego w ramach rządowego programu „Rodzina 500plus" na okres od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

Przejdź do - Wodociągi i kanalizacje zimą!

Wodociągi i kanalizacje zimą!

19 stycznia 2021 |
Wiesław Chmielewicz

W związku z okresem zimowym oraz spadkiem temperatur przypominamy o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem.

Przejdź do - Uwaga: zmiana organizacji ruchu

Uwaga: zmiana organizacji ruchu

19 stycznia 2021 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez PBDI S.A. informację dot. zmiany organizacji ruchu w związku z realizacją inwestycji: „Farma Wiatrowa Piątkowo".

Przejdź do - Zabezpieczmy nasze czworonogi przed niskimi temperaturami!

Zabezpieczmy nasze czworonogi przed niskimi temperaturami!

15 stycznia 2021 |
Renata Siwiec

W związku z niskimi temperaturami apelujemy o pomoc w znalezieniu zwierzętom schronienia przed mrozem. Jeśli jest taka możliwość, to uchylmy część okienek w piwnicach lub innych pomieszczeniach gospodarczych dla dzikich kotów.

Przejdź do - Informacja w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]

Informacja w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]

15 stycznia 2021 |
Iwona Arciszewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w załączeniu przekazuje informację w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 otrzymaną z Banku Żywności w Toruniu.

Przejdź do - Zaproszenie do współpracy w programie „Kowalewska Karta Seniora”

Zaproszenie do współpracy w programie „Kowalewska Karta Seniora”

15 stycznia 2021 |
Ewa Bąk

Szanowni Przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, serdecznie zapraszam do współpracy w ramach Programu „Kowalewska Karta Seniora", która polegać miałaby na przystąpieniu do programu jako Partner.

Przejdź do - Akcja Zima 2020/2021

Akcja Zima 2020/2021

15 stycznia 2021 |
Renata Siwiec

Wykaz instytucji odpowiedzialnych za przeprowadzenie „Akcji Zima 2020/2021" na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

Przejdź do - Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

13 stycznia 2021 |
Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).
• Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych.
• Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.

Przejdź do - Uwaga zmiana organizacji ruchu

Uwaga zmiana organizacji ruchu

12 stycznia 2021 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez PBDI S.A. informację dot. zmiany organizacji ruchu w związku z realizacją inwestycji: „Farma Wiatrowa Piątkowo".

Przejdź do - Ogłoszenie o plebiscycie

Ogłoszenie o plebiscycie

12 stycznia 2021 |
Ewa Dąbkowska

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej", w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego Gmina Kowalewo Pomorskie ma szanse uzyskać dofinansowanie w 2021 roku na realizację inwestycji w w/w zakresie.

Przejdź do - „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

8 stycznia 2021 |
Agnieszka Szafran

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021.

Przejdź do - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

8 stycznia 2021 |
Agnieszka Szafran

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021.

Przejdź do - Program - "Wspieraj Seniora" na rok 2021

Program - "Wspieraj Seniora" na rok 2021

8 stycznia 2021 |
Agnieszka Szafran

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że w trosce o bezpieczeństwo osób starszych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji programu "WSPIERAJ SENIORA" na I kwartał 2021r., z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Przejdź do - Rok 2021 – bez opłaty targowej

Rok 2021 – bez opłaty targowej

8 stycznia 2021 |
Natalia Bolewska

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która ma wesprzeć przedsiębiorców w związku z trudną sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej.

Przejdź do - Projekt Polska Szczęśliwych Rodzin

Projekt Polska Szczęśliwych Rodzin

8 stycznia 2021 |
Paulina Wilamowska

Miło nam poinformować, że nasza gmina została wyróżniona grantem w projekcie @Polska Szczęśliwych Rodzin za swoje działania prorodzinne. Są to m.in.:

Przejdź do - Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

7 stycznia 2021 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Godziny funkcjonowania
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

STYCZEŃ

Przejdź do - Obowiązki właścicieli nieruchomości w czasie zimy

Obowiązki właścicieli nieruchomości w czasie zimy

7 stycznia 2021 |
Renata Siwiec

W związku z wystąpieniem opadów śniegu przypominamy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie,

Przejdź do - Otwarcie Dziennego Domu Pobytu

Otwarcie Dziennego Domu Pobytu

5 stycznia 2021 |
Monika Piróg

W dniu 30 grudnia 2020 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu im. Siostry Moniki-Teresy Gojtowskiej. Przybyłych gości przywitał Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski. Poświęcenia obiektu i modlitwę odmówił ks. kanonik Piotr Igielski Dziekan Dekanatu Kowalewo Pomorskie.

KOWALEWSKA KARTA SENIORA

4 stycznia 2021 |
Ewa Bąk

KOWALEWSKA KARTA SENIORA

Przejdź do - Budżet na rok 2021 przyjęty

Budżet na rok 2021 przyjęty

31 grudnia 2020 |
Donata Pilarska-Mądry

29 grudnia 2020 roku podczas XXV Sesji Rady Miejskiej Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021. Jednogłośnie przyjęto także uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.

Przejdź do - XXVII rocznica śmierci  ks. Franciszka Ksawerego Okroya

XXVII rocznica śmierci ks. Franciszka Ksawerego Okroya

28 grudnia 2020 |
Monika Piróg

25 grudnia br. w XXVII rocznicę śmierci ks. Franciszka Ksawerego Okroya wieloletniego proboszcza parafii p.w. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim Burmistrz Miasta Jacek Żurawski złożył wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą ks. Okroya.

Przejdź do - Odbiór chodnika przy ul. Podborek

Odbiór chodnika przy ul. Podborek

24 grudnia 2020 |
Paulina Wiśniewska

W dniu 21 grudnia br. dokonano odbioru robót budowlanych wykonanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim w ramach przebudowy części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim.

Przejdź do - Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin chwilowo nieczynny

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin chwilowo nieczynny

24 grudnia 2020 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Informujemy, że konsultacje w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w Kowalewie Pomorskim w dniu 28 grudnia 2020r. zostają odwołane. O terminach kolejnych spotkań poinformujemy do 15 stycznia 2021r.

Przejdź do - Przekazanie paczek świątecznych

Przekazanie paczek świątecznych

24 grudnia 2020 |
Justyna Zagacka

W dniu 15 grudnia w imieniu wolontariuszy działających, przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim zostały przekazane paczki świąteczne. Paczki te zostały przekazane przez pracowników socjalnych osobom starszym i samotnym z terenu Gminy Kowalewa Pomorskiego. W imieniu tych osób serdecznie dziękujemy za okazane serce i pamięć.

Przejdź do - Tradycyjna wigilia dla potrzebujących nie odbędzie się, jednak potrzebujący nie pozostaną bez wsparcia

Tradycyjna wigilia dla potrzebujących nie odbędzie się, jednak potrzebujący nie pozostaną bez wsparcia

24 grudnia 2020 |
Zyta Szymańska

Z powodu pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19 nie odbędzie się w tym roku tradycyjne spotkanie wigilijne dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie. Jednak nie oznacza to, że potrzebujący pozostaną bez wsparcia.

Przejdź do - Odbiór drogi gminnej w Piątkowie

Odbiór drogi gminnej w Piątkowie

24 grudnia 2020 |
Paulina Wiśniewska

W dniu 21 grudnia br. dokonano odbioru robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o. o. z Brodnicy w ramach przebudowy części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Odbiór drogi gminnej Mlewiec – Nowy Dwór

Odbiór drogi gminnej Mlewiec – Nowy Dwór

23 grudnia 2020 |
Paulina Wiśniewska

W dniu 9 grudnia br. dokonano odbioru robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z Wąbrzeźna w ramach przebudowy części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Przestrzeń rekreacyjna – Wielkie Rychnowo

Przestrzeń rekreacyjna – Wielkie Rychnowo

22 grudnia 2020 |
Zdzisław Czarnomski

Sołtys wraz z Radą Sołecką Wielkie Rychnowo składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Jackowi Żurawskiemu za wsparcie inicjatywy oraz opiekunowi sołectwa Wiesławowi Chmielewiczowi za przygotowanie wniosku projektu. Cieszymy się, że realizację zadania udało się sfinalizować przed nadchodzącymi Świętami i mamy nadzieję, że obiekt będzie się cieszył zainteresowaniem mieszkańców.

Przejdź do - ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE

21 grudnia 2020 |
Monika Piróg

W związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, zapraszamy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie na wystąpienie:
• Proboszcza Parafii pw. Świętego Mikołaja ks. Kanonika Piotra Igielskiego Dziekana Dekanatu Kowalewskiego,
• Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Jerzego Orłowskiego,
• Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Jacka Żurawskiego.

Przejdź do - Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY!

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY!

21 grudnia 2020 |
Agnieszka Januszko

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przejdź do - Wizyta Iwony Michałek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Wizyta Iwony Michałek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

18 grudnia 2020 |
Monika Piróg

11 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie w celu przedstawienia nowej oferty Krajowego Zasobu Nieruchomości dla samorządów w ramach programu Mieszkanie Plus.