Kontakt

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jacek Żurawski - Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
   Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
   Plac Wolności 1Nawiguj do nas
   87-410 Kowalewo Pomorskie
   NIP: 8781000328    REGON: 000528907

Telefony: 56 684 10 24
Fax: 56 684 10 71

Adresy poczty elektronicznej: um.kowalewo@wp.pl lub urzad@kowalewopomorskie.pl

Telefon do Burmistrza: burmistrz@kowalewopomorskie.pl (odbiera kancelaria urzędu)

Inspektor Ochrony Danych: Liliana Kwas iod@kowalewopomorskie.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza urzędu jest zainstalowana na portalu ePUAP www.epuap.gov.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /16q4tj7kwy/SkrytkaESP
Wyślij pismo do nas korzystając z Profilu Zaufanego ePUAP [kliknij tutaj]

Dane jednostki samorządu terytorialnego:

   Gmina Kowalewo Pomorskie
   Plac Wolności 1
   87-410 Kowalewo Pomorskie
   NIP: 5030022196    REGON: 871118595

Numer konta bankowego (BS Kowalewo Pom.): 64 9496 0008 0000 1720 2000 0041
(na to konto można wpłacać: opłaty skarbowe, podatki i opłaty lokalne, opłatę za gospodarowanie odpadami)

Wewnętrzne numery (wybierane po zgłoszeniu automatycznej sekretarki):
budynek ul. Plac Wolności 1:

 • 56 684 10 24 wew. 30 – Referat Organizacyjny
 • 56 684 10 24 wew. 31 – Sekretarz Gminy
 • 56 684 10 24 wew. 33 – Referat Finansowy, Podatki – Kasa
 • 56 684 10 24 wew. 34 – Referat Organizacyjny, Informatyk
 • 56 684 10 24 wew. 35 – Referat Finansowy
 • 56 684 10 24 wew. 36 – Referat Organizacyjny – Kadry
 • 56 684 10 24 wew. 37 – Skarbnik Gminy
 • 56 684 10 24 wew. 38 – Stanowisko do Spraw Obywatelskich
 • 56 684 10 24 wew. 39 – Sekretariat Burmistrza
 • 56 684 10 24 wew. 41 – Referat Finansowy
 • 56 684 10 24 wew. 42 – Referat Finansowy
 • 56 684 10 24 wew. 44 – Urząd Stanu Cywilnego

budynek ul. Św. Mikołaja 5:

 • 56 684 10 24 wew. 52 – Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, (GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI)
 • 56 684 10 24 wew. 53 – Biuro Rady Miejskiej
 • 56 684 10 24 wew. 54 – Referat Techniczno Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami
 • 56 684 10 24 wew. 55 – Główny specjalista ds. gospodarczych
 • 56 684 10 24 wew. 66 – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • 56 684 10 24 wew. 57 – Ref. GKiM - Dodatki Mieszkaniowe
 • 56 684 10 24 wew. 51,58 – Referat Techniczno Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami
 • 56 684 10 24 wew. 59 – Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami

budynek ul. Plac Wolności 3:

 • 56 684 29 75 – Referat Ochrony Środowiska i Ewidencji Gospodarczej

Referat Centrum Rekreacji i Sportu:

KOMPLEKS SPORTOWY - ul. Chopina 26, 87-410 Kowalewo Pomorskie
PŁYWALNIA - ul. Jana Pawła II 2a, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 • 56 637 09 80 - Kierownik Referatu
 • 56 637 09 81 - Kasa