Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pozostałe informacje w temacie "gospodarowania odpadami komunalnymi" można znaleść [tutaj]

Artykuły

Przejdź do - PSZOK - ulotka informacyjna

PSZOK - ulotka informacyjna

12 listopada 2019 |
Anna Dalke

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ulotki informacyjnej, dotyczącej punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kowalewie Pomorskim. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z usług oferowanych przez pracowników PSZOK.

Przejdź do - Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

22 października 2019 |
Beata Lewandowska

W związku z wejściem w życie dnia 6 września 2019 roku nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Przejdź do - Komunikat w sprawie odpadów z działalności rolniczej

Komunikat w sprawie odpadów z działalności rolniczej

11 października 2019 |
Anna Dalke

Informujemy, że w 2019 r. Gmina Kowalewo Pomorskie planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Przejdź do - Odbior odpadów wielkogabarytowych

Odbior odpadów wielkogabarytowych

11 października 2019 |
Beata Lewandowska

Informujemy, że zgodnie z umową nr GKiM.272.30.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r zawartą z Firmą EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna obowiązującą do 31.12.2019 br. istnieje możliwość przekazania przedsiębiorcy odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów z terenu nieruchomości.

Przejdź do - Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta

1 kwietnia 2019 |
Anna Dalke

Poniżej zamieszczamy linki do harmonogramów wywozu odpadów komunalnych:

Przejdź do - Rozbudowa PSZOK w Kowalewie Pomorskim rozpoczęta

Rozbudowa PSZOK w Kowalewie Pomorskim rozpoczęta

18 maja 2018 |
Anna Dalke

Inwestycja pn. „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim” jest realizowana w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018”