Nieodpłatne porady prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2019 |
Monika Kozińska

Ikonka porady prawne

Harmonogram nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w 2019 roku

Od 2016 r., na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., w całym kraju funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. System ma zagwarantować darmowy dostęp do profesjonalnej usługi prawnej na poziomie lokalnym poprzez zniesienie bariery finansowej.

Od 1 stycznia 2019 r. pomoc prawna będzie udzielana w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy Placu Wolności 13 w Kowalewie Pomorskim w następujących dniach:

Dzień tygodnia

Godziny

Osoba świadcząca pomoc prawną

PONIEDZIAŁEK

11.00 – 15.00

Przemysław Kempczyński – radca prawny

WTOREK

8.30 – 12.30

Radosław Robiński – osoba spełniająca warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

ŚRODA

15.00 – 19.00

Izabela Klimek-Jelonek – radca prawny

CZWARTEK

14.00 – 18.00

Przemysław Kempczyński – radca prawny

PIĄTEK

8.30 – 12.30

Radosław Robiński – osoba spełniająca warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

W 2019 r. nieodpłatne porady prawne w dalszym ciągu będą udzielane przez przedstawicieli organizacji samorządowej Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Bursach.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 784 637 815.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 1467 i 2212) nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.