Nieodpłatne porady prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2017 |
Monika Kozińska

Ikonka porady prawneHarmonogram nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w 2018 roku

Od 2016 roku, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., w całym kraju funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. System ma zagwarantować darmowy dostęp do profesjonalnej usługi prawnej na poziomie lokalnym poprzez zniesienie bariery finansowej.

Od 1 stycznia 2018 r. pomoc prawna będzie udzielana w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy Placu Wolności 13 w Kowalewie Pomorskim w następujących dniach:

Dzień tygodnia

Godziny

Osoba świadcząca pomoc prawną

PONIEDZIAŁEK

13:30 – 17:30

Przemysław Kempczyński – radca prawny

WTOREK

8:00 – 12:00

Radosław Robiński – osoba spełniająca warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

ŚRODA

15:00 – 19:00

Izabela Klimek-Jelonek – radca prawny

CZWARTEK

8:00 – 12:00

Przemysław Kempczyński – radca prawny

PIĄTEK

8:00 – 12:00

Radosław Robiński – osoba spełniająca warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

W 2018 r. nieodpłatne porady prawne w dalszym ciągu będą udzielane przez przedstawicieli organizacji samorządowej Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Bursach.

Przypominamy, iż darmowa pomoc prawna przysługuje: osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia; osobom, które posiadają Kartę Dużej Rodziny; kombatantom lub osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, weteranom lub weteranom poszkodowanym; osobom, które nie ukończyły 26 lat; osobom, które ukończyły 65 lat; osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty; osobom, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego; kobietom w ciąży.