Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE

12 sierpnia 2022 |
Paulina Wilamowska

Serdecznie zapraszamy

na

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE

PIĄTKOWO

27 sierpnia 2022 r.

Powiększ zdjęcie

Obchody Święta Wojska Polskiego

18 sierpnia 2022 |
Monika Dębowska

W poniedziałek, 15 sierpnia br. obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego, które zostało ustanowione na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej, zwanej „Cudem nad Wisłą".

Powiększ zdjęcie

Piknik Wojskowy w Kowalewie Pomorskim

18 sierpnia 2022 |
Monika Dębowska

Czołgi, wozy bojowe, wystawa sprzętu, a także żołnierska grochówka - to wszystko czekało na mieszkańców gminy w minioną niedzielę, 14.08.2022 r., na terenie Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim,

Powiększ zdjęcie

PRZEDŁUŻENIE TERMINU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

17 sierpnia 2022 |
Izabela Wasilewska

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 105/2022 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 16 sierpnia 2022 r. konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023" zostały przedłużone do dnia 09 września br.

Powiększ zdjęcie

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego

17 sierpnia 2022 |
Magdalena Klimkowska

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz opublikowaniem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego,

Powiększ zdjęcie

Informacja o zebraniu wiejskim

16 sierpnia 2022 |
Anna Osmańska

Na podstawie § 39 i 40 pkt 3 Statutu sołectwa Napole,
Gmina Kowalewo Pomorskie, stanowiącego załącznik nr 13 do uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych
(Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1798 ze zm.).
zawiadamia się, że:

Powiększ zdjęcie

Uzupełnienie do informacji dotyczącej DODATKU WĘGLOWEGO

16 sierpnia 2022 |
Magdalena Klimkowska

W związku z faktem, iż do dnia dzisiejszego, tj. 16.08.2022 r. nie ukazało się rozporządzenie określające wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że nabór wniosków rozpocznie się po uprzednim opublikowaniu ww. rozporządzenia.

Powiększ zdjęcie

Zapraszamy do udziału w XI Rajdzie rowerowym "Tour de Kowalewo Pomorskie"

12 sierpnia 2022 |
Paulina Wilamowska

UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo wraz z Urzędem Miejskim w Kowalewie Pomorskim są organizatorami XI Tour de Kowalewo Pomorskie.
Termin imprezy: 03 września 2022r. (sobota)
Start: godz. 11:30 Kowalewo Pomorskie plac przy OSP na ul. Strażackiej 2.
Meta: godz. 14:00 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Toruniu

12 sierpnia 2022 |
Bożena Rymanowska

W dniu 9 sierpnia 2022 r. w Dworze Artusa spotkali się przedstawiciele 36 samorządów, w celu powołania Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Toruń. Powołanie do życia Stowarzyszenia, jest niezbędnym warunkiem do ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej w ramach instrumentu ZIT w programie „Fundusze dla Kujaw i Pomorza 2021-2027".

Powiększ zdjęcie

XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

12 sierpnia 2022 |
Donata Pilarska-Mądry

Dnia 9 sierpnia br. odbyła się XLVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, w której wzięło udział 12 Radnych. Po realizacji punktów dotyczących spraw regulaminowych, Rada przystąpiła do części roboczej, podczas której podjęła dwie uchwały:

Powiększ zdjęcie

Informacja dotycząca DODATKU WĘGLOWEGO

12 sierpnia 2022 |
Magdalena Klimkowska

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że nabór wniosków rozpocznie się 16.08.2022 r. (wtorek).

Powiększ zdjęcie

PROJEKT EDUKACYJNY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

12 sierpnia 2022 |
Izabela Wasilewska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona-Kołłątaja w Krakowie oraz Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów zaprasza członków Kół Gospodyń Wiejskich na bezpłatne szkolenia on-line w ramach realizacji operacji: "Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej".

Powiększ zdjęcie

GMINNY KONKURS PLASTYCZNO-PROFILAKTYCZNY

12 sierpnia 2022 |
Edyta Jasińska

„Żyj pozytywnie i zdrowo, dbaj o siebie i innych" -  projekt ilustracji do kalendarza. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zaprasza uczniów Szkół Podstawowych klas IV – VIII z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie do udziału w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNO-PROFILAKTYCZNYM „Żyj pozytywnie i zdrowo, dbaj o siebie i innych" - projekt ilustracji do kalendarza.

Powiększ zdjęcie

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

11 sierpnia 2022 |
Karolina Milczarek

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
na rok szkolny 2022/2023 można składać
w terminie od dnia 1.09.2022 r. do dnia 15.09.2022 r.

Powiększ zdjęcie

Punkt informacyjno-konsultacyjny "Czyste Powietrze"

8 sierpnia 2022 |
Edyta Jasińska

Punkt informacyjno-konsultacyjny do obsługi mieszkańców na potrzeby programu „Czyste Powietrze".

Zmiana godzin pracy w miesiącu sierpniu 2022 roku

 

Powiększ zdjęcie

Piknik z PRODUKTEM POLSKIM

3 sierpnia 2022 |
Izabela Wasilewska

W dniu 30 lipca br. na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu odbył się Piknik z PRODUKTEM POLSKIM, którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Powiększ zdjęcie

Promesa na budowę Świetlicy w Bielsku

2 sierpnia 2022 |
Monika Dębowska

W czwartek, 28 lipca br., Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski uczestniczył w uroczystym przekazaniu samorządowcom symbolicznych promes Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - III edycja – Państwowe Gospodarstwa Rolne, które odbyło się w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Powiększ zdjęcie

Zmiana organizacji ruchu w części przemysłowej Osiedla Brodnickiego w Kowalewie Pomorskim

2 sierpnia 2022 |
Paulina Wiśniewska

Informujemy, że w celu uregulowania kwestii parkowania pojazdów w części przemysłowej Osiedla Brodnickiego w Kowalewie Pomorskim, z dniem 1 sierpnia 2022 r. wprowadzona zostaje zmiana stałej organizacji ruchu.

Powiększ zdjęcie

Zmiana organizacji ruchu na ul. Fosa Jagiellońska w Kowalewie Pomorskim

2 sierpnia 2022 |
Paulina Wiśniewska

Informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców na ul. Fosa Jagiellońska w Kowalewie Pomorskim, z dniem 1 sierpnia 2022 r. wprowadzona zostaje zmiana stałej organizacji ruchu.

Powiększ zdjęcie

Punkt Informacyjno–Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

2 sierpnia 2022 |
Katarzyna Frasunkiewicz

SIERPIEŃ
8.08.2022r. PONIEDZIAŁEK w godzinach: 09.00 – 13.00
22.08.2022r. PONIEDZIAŁEK w godzinach: 14.00 – 18.00
29.08.2022r. PONIEDZIAŁEK w godzinach: 09.00 – 13.00

Powiększ zdjęcie

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH

1 sierpnia 2022 |
Izabela Wasilewska

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023".

Powiększ zdjęcie

Spotkania konsultacyjne LGD „Dolina Drwęcy”

28 lipca 2022 |
LGD „Dolina Drwęcy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych - KGW, OSP, ZHP, PES, stowarzyszeń i fundacji, sołtysów, lokalnych liderów oraz przedsiębiorców, a także wszystkich zainteresowanych z obszaru powiatu golubsko-dobrzyńskiego do czynnego udziału w spotkaniach konsultacyjnych w sierpniu 2022 r.

Powiększ zdjęcie

Powiatowe obchody Święta Policji

28 lipca 2022 |
Monika Dębowska

W piątek, 22 lipca 2022 r., Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski oraz Zastępca Burmistrza Miasta Ilona Rybicka-Sałatowska uczestniczyli w powiatowych obchodach Święta Policji, które odbyły się na Zamku Golubskim.

Powiększ zdjęcie

XXIX Międzynarodowy Turniej Szachowy

28 lipca 2022 |
Benedykt Mroziński - UKS "Orlik" Kowalewo Pomorskie

W dniach 16–17 lipca w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury odbył się XXIX Międzynarodowy Turniej Szachowy. Dzieci przystąpiły do dwudniowej rywalizacji z możliwością zdobycia wyższej kategorii szachowej. W sobotę odbył się turniej błyskawiczny, a w niedzielę zorganizowano otwarty turniej w szachach aktywnych. Do rywalizacji przystąpiło ponad 140 szachistów.

Powiększ zdjęcie

Lipcowi Jubilaci

28 lipca 2022 |
Justyna Zagacka

Burmistrz Miasta Pan Jacek Żurawski wraz z Kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim Panią Zytą Szymańską i pracownikami socjalnymi udali się wizytami do Jubilatów z Naszej Gminy.

Powiększ zdjęcie

Wymiana opraw oświetleniowych

28 lipca 2022 |
Paulina Wiśniewska

Informujemy, że w najbliższych dniach prowadzona będzie wymiana istniejących opraw oświetleniowych kulistych zlokalizowanych na budynkach na  Placu 700-lecia oraz na budynkach i słupach na ul. Szpitalnej, ul. Krótkiej, ul Szkolnej i ul. Toruńskiej oraz opraw parkowych na Placu Wolności – na oprawy stylizowane.

Powiększ zdjęcie

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 2022

28 lipca 2022 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim pozyskała w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, fundusze w wysokości 5385, 00 zł na zakup nowości wydawniczych.

Powiększ zdjęcie

Ankieta PCPR

28 lipca 2022 |
PCPR Golub-Dobrzyń

Szanowni Państwo!

Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu - Dobrzyniu realizuje "Powiatową Strategię rozwiązywania Problemów Społecznych". W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszego powiatu.

Powiększ zdjęcie

Warsztaty Artystyczne

26 lipca 2022 |
MGOK Kowalewo Pomorskie

W dniach 18-22.07.2022r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim zorganizował Warsztaty Artystyczne dla dzieci. Każdego dnia na uczestników warsztatów czekał przygotowany szereg zadań i atrakcji, których celem było rozwijanie zainteresowań, uzdolnień oraz doskonalenie sprawności manualnej.

Powiększ zdjęcie

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Przedszkolu Terapeutycznym w Kowalewie Pomorskim

25 lipca 2022 |
Paulina Wilamowska

W dniu 15 lipca 2022 r. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski brał udział w otwarciu placu zabaw przy Przedszkolu Terapeutycznym w Kowalewie Pomorskim. W wydarzeniu uczestniczyli także m.in. kierownictwo urzędu, Radni Rady Miejskiej oraz kierownicy i dyrektorzy podległych Gminie jednostek organizacyjnych.

Powiększ zdjęcie

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – II tura

25 lipca 2022 |
Joanna Jasińska

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk informuje:
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na
olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

Powiększ zdjęcie

Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

22 lipca 2022 |
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

• Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą odbierać korespondencję urzędową z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na swoim koncie w serwisie.
• Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody na taką formę komunikacji.
• W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, a już wkrótce także o niezaleganiu w podatkach.
• Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczane na konto podatnika w e-US.

Powiększ zdjęcie

Konkurs pt. "Moja społeczność wobec uchodźców"

22 lipca 2022 |
Izabela Wasilewska

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. "Moja społeczność wobec uchodźców" zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Państwowej Akademii Nauk.

Powiększ zdjęcie

Nabór do Chóru 730-lecia Kowalewa Pomorskiego

21 lipca 2022 |
MGOK Kowalewo Pomorskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim ogłasza nabór do czterogłosowego (soprany, alty, tenory i basy) wielopokoleniowego Chóru 730-lecia Kowalewa Pomorskiego działającego przy Domu Kultury.

Serdecznie zapraszamy !

Powiększ zdjęcie

Wypoczynek letni 2022 w Świetlicy

21 lipca 2022 |
Agnieszka Lis

Wakacje to czas odpoczynku i zabawy, czas nawiązywania nowych znajomości i przeżywania niezapomnianych przygód. Jak co roku zostały zorganizowane zajęcia letnie w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kowalewie Pomorskim dla wychowanków, dzieci spoza placówki, a także dzieci z Ukrainy, które przebywają na terenie naszego miasta i gminy. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 35 dzieci przez okres dwóch tygodni – od 4 do 15 lipca br.

Powiększ zdjęcie

Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin pegeerowskich został przekazany

21 lipca 2022 |
Małgorzata Malinowska

W związku z zawarciem przez Gminę Kowalewo Pomorskie umowy o powierzenie grantu nr 2336/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR" został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na dostawę sprzętu komputerowego.

Powiększ zdjęcie

Jak zachować się podczas upałów

20 lipca 2022 |
Izabela Wasilewska

Upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem. Nadmiar słońca oznacza poparzenie, odwodnienie lub udar. Aby uniknąć tych zagrożeń należy przestrzegać kilku ważnych zasad:

Powiększ zdjęcie

„3mamy lato w podróży" w Kowalewie

19 lipca 2022 |
Monika Dębowska

W ubiegłą sobotę, 16 lipca br., o godzinie 19:00 telewizja TVP3 Bydgoszcz wyemitowała odcinek programu „3mamy lato w podróży", który był poświęcony Gminie Kowalewo Pomorskie. Poniżej zamieszczamy link do filmu:

https://bydgoszcz.tvp.pl/61331137/3mamy-lato-w-podrozy-odc-4-kowalewo-pomorskie

Zachęcamy do obejrzenia!

Powiększ zdjęcie

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIM

19 lipca 2022 |
Magdalena Radko

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

18 lipca 2022 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2022 r., od dnia 8 lipca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 16% kwoty zaległości w stosunku rocznym.