Logo Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż ponownie w 2024r. przystąpił do Programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 pozyskując środki finansowe w wys. 54 672,00zł.

Środki te pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. 

Program trwa do 31 grudnia 2024r i kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Informujemy o ogłoszeniu naboru na udział w Programie. Osoby chętne i spełniające kryteria do skorzystania z pomocy w ramach W/wym Programu prosimy o kontakt z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim bezpośrednio w siedzibie Ośrodka pod adresem: ul. Św. Mikołaja 5. Liczy się kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą od 02.04.2024r.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. 

kontakt: sekretariat: (56) 684-11-30   Osoba odpowiedzialna- pracownik socjalny: Agnieszka Szafran, Ewa Iwińska tel. 798 687 730

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności