Logo Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Nowy nabór do Dziennego Domu Pobytu

Nowy nabór do Dziennego Domu Pobytu im. Siostry Moniki- Teresy Gojtowskiej  przy ul. Plac Wolności 1A w Kowalewie Pomorskim

Gmina Kowalewo Pomorskie oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że od 10.06.2024r., rusza nowa rekrutacja uczestników do Dziennego Domu Pobytu przy ul. Plac Wolności 1 A w Kowalewie Pomorskim.  Działalność Dziennego Domu Pobytu ma na celu zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizację osób niesamodzielnych.

ZAPRASZAMY
Osoby dorosłe:

 • zamieszkałe na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie; 
 • niesamodzielne, które ze względu na wiek ,stan zdrowia wymagają częściowej opieki w codziennym funkcjonowaniu; 
 • których stan zdrowia nie wymaga całodobowej opieki. 

ZAPEWNIAMY

 • dwa posiłki dziennie; 
 • transport; 
 • wsparcie psychologiczne; 
 • zajęcia rehabilitacyjne; 
 • zajęcia z zakresu terapii zajęciowej; 
 • zaspokojenie potrzeb towarzyskich, kulturalnych i rekreacyjnych. 

WARUNKI POBYTU

Uczestnictwo w zajęciach Dziennego Domu Pobytu przewidywane jest od 19.08.2024 r. do 18.07.2025 r. Korzystanie z usług Dziennego Domu jest odpłatne. Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu uczestnika, zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim.

Dokumenty rekrutacyjne będzie można pobrać od 10.06.2024r.

 • w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie; 
 • ze strony internetowej: www.kowalewopomorskie.pl oraz www.mgops.kowalewopomorskie.pl

REKRUTACJA BĘDZIE PROWADZONA  od 10 czerwca 2024r. do 12 lipca 2024r.

Ilość miejsc ograniczona!

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do dnia 12 lipca 2024r. 

 • w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie; 
 • drogą tradycyjną za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie; 
 • drogą mailową na adres: mgops@kowalewopomorskie.pl 

Dla dokumentacji rekrutacyjnej przesłanej pocztą/kurierem za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina ) do MGOPS w Kowalewie Pomorskim.

Kierownik  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
/Anna Wiśniewska/

Załączniki:

Zyta Szymańska

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności