Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15”

W dniu 02.05.2024 do tut. urzędu wpłynął wniosek od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za pośrednictwem pełnomocnika firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu DK15.

Przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) /dalej w skrócie uouioś/ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311)

W dniu 07.05.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15”.

Zgodnie z art. 64 ust.1 uouioś Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zwrócił się o opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dot. realizacji przedsięwzięcia do organów opiniujących:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu – Dobrzyniu,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, osoby którym przysługuje status strony (działki z obszaru oddziaływania) mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Przez obszar oddziaływania rozumie się przewidywany teren inwestycji oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 uouioś oraz art. 49 ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego obwieszczenia będą podawane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim (http://www.bip.kowalewopomorskie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca planowanej inwestycji (tablica ogłoszeń sołectwa Szychowo, Kowalewo Pomorskie, Bielsk, Chełmoniec, Napole, Kiełpiny, Pluskowęsy i Piątkowo).

Zgodnie z treścią otrzymanej dokumentacji wskazano:

  • wariant 1-1 jako racjonalny wariant alternatywny,
  • wariant 1-2 jako racjonalny wariant alternatywny,
  • wariant 2 racjonalny wariant alternatywny,
  • wariant 3-2 jako wariant proponowany przez wykonawcę, jednocześnie- racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

Z kompletną dokumentacją zapoznać się można, po wcześniejszym ustaleniu terminu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13 87-410 Kowalewo Pomorskie

Postępowanie z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej biuro nr 22 tel. 56 475 65 22

Koordynowanie spraw w zakresie realizacji inwestycji prowadzi referat Techniczno- Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami biuro nr 32 tel. 56 475 65 32

Załączniki:

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  2. Mapa z zakresem planowanego przedsięwzięcia,
  3. Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami (uwaga ponad 4GB danych).

Arkadiusz Reinowski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.